zondag 16 november 2008

HAPPY FAMILY TREEDT BEGIN 2009 IN BEIJUM OP


De Groningse wijktheatergroep Happy Family treedt ergens in het begin van 2009, in waarschijnlijk de Kleihorn, op voor het Beijumer en stad-Groninger publiek.


Na succesvolle optredens in Hoogezand en Delfzijl en nog een komend optreden in Veendam, op 25 november, komt Groningen aan bod. Het thema waarvoor de groep vrijwillige wijktheateracteurs op de planken gaat is niet mis: huiselijk geweld. http://www.dvhn.nl/ berichtte vorige week nog, op 10 november, dat huiselijk geweld steeds meer voorkomt:
De politie heeft in 2007 bijna 65.000 incidenten van huiselijk geweld geregistreerd, dat is een toename van 3 procent ten opzichte van een jaar daarvoor. In 27 procent van alle mishandelingen is sprake van geweld in de huiselijke kring. Dat liet de Raad van Hoofdcommissarissen maandag weten.
In 2007 waren 3600 kinderen tussen 0 en 13 jaar slachtoffer van huiselijk geweld. Kinderen tot 18 jaar blijken in bijna 14 procent van de incidenten getuige van huiselijk geweld. Door de vergrijzing zal het huislijk geweld tegen ouderen (55 en ouder) toenemen. Ruim 5 procent van alle slachtoffers is tussen de 55 en 66 jaar en 1,7 procent is ouder dan 66 jaar
.
Het thema mag dan zwaar zijn, Happy Family brengt het op een indringende maar ook op een luchtige en humoristische manier. De meeste acteurs komen uit Beijum, evenals regiseur en schrijfster van het stuk Tine Collet (foto links). Renée Blaauw van het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) Groningen, staat rechts op de foto. De groepsfoto is van mei vorig jaar en de foto van het decor toont de huizen "waar wel eens wat gebeurd wat het daglicht niet kan verdragen" maar wat tijdens en na het optreden gezien, gehoord en over gepraat kan en moet worden. Van de site van Multicultureel Groningen de aankondiging en omschrijving:
Een voorstelling, die gaat over situaties achter de voordeur die soms moeilijk bespreekbaar zijn. Situaties waar je liever over zwijgt. De acteurs willen wijkbewoners tijdens de voorstelling laten zien, dat horen zien en zwijgen niet helpt, maar horen zien en praten wel. Met muziek, een prachtig decor en humor laten de acteurs persoonlijke ervaringen zien van mensen uit de multiculturele samenleving. Ervaringen van onmacht, angst, schaamte en verdriet en vooroordelen. De toneelvoorstelling Happy Family is gemaakt onder leiding van regisseuse Tine Collet met 8 vrijwilligers uit de provincie Groningen in kader van het Provinciaal G6 programma. De productie is mogelijk gemaakt door: vrijwilligers uit de provincie Groningen, het “Trefcentrum” voor Surinamers en Antillianen, inleider Marjorie Mathilde, het Oranjefonds, CMO Groningen en de gemeente Hoogezand-Sappemeer. De voorstelling kan in 2008 ook nog in andere wijkaccommodaties worden gespeeld. Voor meer informatie: Renée Blaauw R.Blaauw@cmogroningen.nl

2 opmerkingen:

Anoniem zei

De Vensterwijk Beijum en de BOB wilden deze toneelvoorstelling graag naar de wijk Beijum halen. Daarom is de entree ook gratis. OCSW-gemeentegeld en BOB-geld (afkomstig van de dienst OCSW) worden gebruikt voor dit tragi-komisch wijktheater.

Ik kan me best voorstellen dat de Happy Family iets te maken heeft met het onderwijs, relaties en de opvoeding, maar wat heeft de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) hier feitelijk mee te maken? Gaat de BOB op de stoel zitten van de MJD?

Vice-voorzitter Wim Klein heeft zich zelfs bemoeid met de datumbepaling van deze toneelvoorstelling in De Kleihorn! Ik begrijp er niets van...

Anoniem zei

Over Happy Family en de BOB

De Vensterwijk Beijum blijkt de voorstelling van Happy Family in Beijum niet te subsidiëren. Is er wel van op de hoogte.

Het pikante en culturele nieuws voor Beijum en Beijumnieuws is dat de BOB Happy Family voor een deel subsidieert. En ook nog ongevraagd! Wim Klein nam namelijk zelf contact op met het CMO. Dit riekt naar solisme, populisme (= Popie Jopie-gedrag).

Is de BOB statutair bevoegd om wijktoneel te subsidiëren? Hieronder volgt een analyse.

Artikel 2 lid 1 van de statuten van de BOB luidt: "De vereniging, die werd opgericht op 17 mei 1983, heeft ten doel het bevorderen van het woon-, werk- en leefklimaat in Beijum."
Artikel 2 lid 2 sub a luidt: "De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. in contact te treden, overleg te voeren en samen te werken met overheden, instellingen en organisaties, die (mede)zeggenschap hebben over de woon-, werk- en leefomstandigheden." Einde citaat van de BOB-statuten.

Happy Family heeft per definitie geen "(mede)zeggenschap" over "de leefomstandigheden" achter de voordeur! Dat spreekt voor zich.

Het bevorderen van het woon-, werk- en leefklimaat moet blijken uit daden. Een toneelvoorstelling over huiselijk geweld lost geen problemen op, maar opent het vizier op dit gezinsprobleem!
De BOB is tevens geen culturele - of educatieve instelling.
De BOB moet zich ook niet bemoeien met zaken achter de voordeur! Daarvoor zijn er: de Bureaus voor Jeugd & Gezin, consultatiebureaus, huisartsen, psychiaters, psychologen, gezinsadvocaten, mediators, het onderwijs, blijf-van-mijn-lijf-huizen, de MJD, Humanitas, het Bureau Jeugdzorg Groningen - afdeling Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Groningen, FIOM Bureau Groningen, de Rode Pimpernel, de GGD, etc.

Kortom: de BOB moet zich bij zijn eigen leest houden!!! Vooral (statutair verplicht) overleg met de heerden en de heerdcomités. Dit doet de BOB helaas niet!

De BOB besteedt publiek OCSW-geld aan een doel, wat niet in het verlengde ligt van de doelstelling en middelen van de BOB. Er staat ook niets in het Werkplan 2008 en 2009 van de BOB om toneelvoorstellingen te subsidiëren. Waarvan akte.

Conclusie: Wim Klein soleert. Ongevraagd! Dat mag de wijk Beijum weten. Ook de dienst OCSW en de Vensterwijk Beijum.