donderdag 13 november 2008

THEATER IN BEIJUM

Vrijdagavond kunnen Beijumers in het Heerdenhoes het theatherstuk "Het complot, het bloed kruipt" bekijken. Onderstaande tekst kunt u lezen op de site van Theatherwerkplaats Groningen, zie de link onder.
Een inbreker wordt betrapt. Waarom belt de bewoonster de politie niet maar neemt ze hem in huis? Waarom reageert haar zoon zo eigenaardig? Wat wil zijn vriendin? Het Bloed Kruipt… is een vlotte komedie die zich laat spelen als klucht. De voortdurende spelletjes die de personages met elkaar spelen, de gevatte dialogen en de perfecte getimede grappen zorgen voor een onderhoudende avond onbekommerd lachen. Spel: Juliette – Annet Zuidema, Suus – Loes Middel, Joost – Kees Zoethout, Pieter – Gerard Hilbrants, Natasha – Philippien Bos. Regie: Grytha Visser. De spelers van Het Complot hebben elkaar tijdens de kluchtkampioenschappen in Groningen leren kennen. Hun diverse ervaringen op het gebied van komisch theater resulteerde in 2006 in de huursoap Geluk is Niet te Huur die onder productie van de Prins van Groningen een aantal maal in diverse buurthuizen in de stad met veel succes is opgevoerd. Hiermee was een enthousiaste spelersgroep geboren die op deze ingeslagen weg wilden verdergaan. Ze besloten Het Complot op te richten en zich voortaan te richten op misdaadkomedies.
Het Complot - 'Het Bloed Kruipt'

http://www.theaterwerkplaatsgroningen.nl/agenda/2008/10/?PHPSESSID=2882450fa31ac942f937a6f05a3a5d04
Ergens in het begin van het volgend jaar speelt wijktheatergroep Happy Family uit vooral Beijum een voorstelling over huiselijk geweld in de Kleihorn. Binnenkort meer hierover. Mét foto's en aanvulende informatie. Er wordt nog gekeken op welke datum de voorstelling het beste kan worden opgevoerd.

3 opmerkingen:

Chris zei

Waarover? Huiselijk geweld in de Kleihorn?

Anoniem zei

Deze tragi-komedie in twee bedrijven, "vol met komische, ontroerende, pijnlijke en tragische situaties", begint heden 14 november om 20:30 uur.

Zaal open: 20:00 uur.

Prijs: € 5,- per persoon.

Reserveren via (050) 541 00 70.
Of per e-mail: info@heerdenhoes.nl

Locatie: Isebrandtsheerd 97, achter de OBS De Doefmat.

Het wordt "een onderhoudende avond", waarbij u "onbekommerd kunt lachen".

Anoniem zei

Theater. Zonder H