dinsdag 18 december 2018

'1083 ONVEILIGE HUIZEN IN BEIJUM' (gaswinning, aardbevingsproblematiek)


'Er gaan 1500 brieven vanuit Nationaalcoordinatorgroningen, NCG, de deur uit naar Beijumers,' berichtte Beijumnieuws vorige week woensdag.

Allemaal mooi en wel, maar de brieven werden (nog) niet verstuurd, terwijl de schrijver van het ingezonden stuk dit wel pretendeerde.

En dat vond de blogger vervelend omdat hij wat betreft de aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen, een gevoelig onderwerp, zo secuur mogelijk wil zijn.

Maar de inzender beloofde met meer informatie te komen en omdat hij meerdere integere stukken naar Beijumnieuws heeft gestuurd die in het verleden gepubliceerd werden, gaf de Beijumblogger hem het voordeel van de twijfel.

Gisteravond kwam onderstaand vervolgbericht binnen. De Beijumer had klaarblijkelijk gedegen onderzoek gedaan. Lees onderstaande vanuit gisteren, morgen is vandaag, gisteren is eergisteren en vanmiddag gistermiddag.
(Foto's aardbevingsschade in Beijum)

 "Beijum is al jaren een achterstandswijk met forse sociale en economische problemen. Aardbevings-onzekerheid zal de leefbaarheidsproblematiek verder aanjagen."


Bevestiging NCG: 1.083 huurhuizen in Beijum zijn onveilig bij aardbeving volgens NAM-berekening. Aantal onveilige particuliere huizen nog onduidelijk.

1.083 huurhuizen in Beijum kunnen onveilig zijn als er een  zware aardbeving door gaswinning komt, zo heeft vanmiddag  de NCG gebiedsmanager Annemiek Berends per mail bevestigd. Het gaat om ongeveer 600 huurwoningen van de Huismeesters, zo geeft mevrouw Bonnema van deze woningcorporatie aan. Woningstichting Patrimonium heeft 253 huurhuizen in de wijk die niet sterk genoeg zijn om een gasbeving veilig te doorstaan, aldus het NCG. Hoofd planmatig onderhoud/verduurzaming L. Kobes van deze corporatie geeft aan dat het onveilig bezit van de corporatie in Beijum-Oost staat. Voor Nijestee, de derde corporatie actief in de wijk resteren dan 1083-/-600-/-253= 230 onveilige huizen; vanavond was niemand bereikbaar van deze verhuurder.  Op wijkplattegronden is door het NCG aangestipt waar de bedreigde huizen staan, waar verder onderzoek nodig is en evt. versterking of sloop aan de orde komt. Bouwkundigen kunnen geen duidelijke lijn herkennen in de als onveilig aangemerkte huizen in de wijk; het gaat om diverse soorten en maten. Eerder was over de uitwerking van het plan van Aanpak Versterking voor stad al contact met Adele Dummen van de NCG en twee ambtenaren van de gemeente. De veiligheid van scholen, winkels en zorggebouwen is niet onderzocht, en valt dus buiten de genoemde getallen. Ook hogere hoogbouw valt buiten de beoordeling.

Het aantal particuliere woonhuizen in de wijk dat onder de veiligheidsnorm (=onveilig) zit in de NAM-berekeningen is onduidelijk. Eigenaar-bewoners en huurders bewonen op casco-niveau vergelijkbare huizen in de woon-erfwijk Beijum, reden waarom er ook voor particulieren forse aantallen kunnen uitkomen. Beijum kent globaal een fiftyfifty verdeling van koop- en huurhuizen (totaal bijna 6.500). In de gemeente Groningen gaat het totaal om 3.000 onveilige huizen, geconcentreerd in de oostelijke stadswijken Lewenborg en Beijum, die als enigen bovenop de gasbel liggen.

In de provincie gaat het om 11.671 panden; omdat het ook om meer-gezinsflats gaat zijn dit dus aanzienlijk meer huisadressen.
Onveiligheid is een veel ingrijpender gebeurtenis dan kans op schade. Bij schade gaat het om de bekende scheuren in de muur, en een loszittende schoorstenen. Bij onveiligheid gaat het om risico op doden en gewonden door omvallende gevels en instortende daken, en onbewoonbare huizen. Een ramp dus.

Waarschuwingsbrief
Morgen -dinsdag-is de vastgelopen informatie- en communicatie met bewoners van gevaarlijke huizen in Beijum en Lewenborg onderwerp van besluitvorming in het college van  burgemeester en wethouders in stad,  en worden knopen doorgehakt wanneer en hoe bewoners nu wel geïnformeerd worden, zo heeft Annemiek Berends van de NCG vanavond laten weten. Bijna twee weken geleden waren nog verwachtingen gewekt door NCG dat het allemaal beter op tijd gecommuniceerd zou worden.

Vanochtend nog had directeur-bestuurder Holwerda van woningverhuurder de Huismeesters de conclusie getrokken dat de NCG-waarschuwingsbrief pas na de kerst zou worden bezorgd, door verschil van mening tussen NCG en gemeente wie verantwoordelijk is voor (het omgaan met de gevolgen van) aardbevingen door gaswinning. Corporatie Patrimonium heeft inmiddels plannen om zelf een bewonersbrief te sturen naar huurders met een onveilige woning, dit om te onderstrepen dat zij sociaal verhuurder een zorgplicht voor haar huurders erkent. Woningverhuurders vinden het “niet prettig” dat huurders niet op tijd geïnformeerd worden door NCG/gemeente en nog langer in onzekerheid moeten verkeren vooral omdat ook zij afspraken hadden staan met NCG over op tijd informeren van huurders.

Bewoners willen openheid en openbaarheid van gegevens, geen geheimzinnig gedoe van de NAM, uitvoerders  en bestuurders.  Wethouders van der Schaaf (Wonen) en Gijsbertsen (Gebied Beijum) blijven ondertussen zwijgen, ondanks telefonische en mailverzoeken om reactie op het niet nakomen van hun toezegging aan de gemeenteraad dat zij zo snel mogelijk, uiterlijk begin december getroffen bewoners informeren zouden. Voorshands staan er voor januari voorlichtingsbijeenkomsten in de wijk op de planning, aldus het Plan van Aanpak. Onduidelijk is welke rol de gemeente hierin wil nemen.

Nu zwaardere aardbevingen ook de stadswijken bereiken -met haar grote aantallen bewoners dicht bijeen, en van zeer divers pluimage- moeten verantwoordelijk bestuurders bewijzen adequaat om te kunnen gaan met verschillen tussen stad en platteland. Bovendien: Beijum is al jaren een achterstandswijk met forse sociale en economische problemen. Aardbevings-onzekerheid zal de leefbaarheidsproblematiek verder aanjagen.

Update 14.52 uur, Mirjam Wulfse van Provinciale Staten Groningen (VVD)stuurde via Facebook onderstaande reactie:
Mirjam Wulfse https://demijnraad.nl/file/download/58561331

Ik raad aan dit rapport te lezen, zodat een beetje duidelijk wordt, wat er wordt bedoeld met al die termen.
In totaal zijn er 1500 huizen in de hele provincie die nu en ook op lange termijn onveilig zijn, ook bij de versneld afnemende gaswinning. Elk jaar dat er minder gas gewonnnen wordt, wordt het stapsgewijze veiliger. Daarom is ook gekozen voor het stopzetten van de gaswinning. Binnen 4 jaar gaan we van nu 19,8 miljard kuub naar 5 per jaar. We kwamen van 52 miljard kuub een Laar jaar geleden. De Mijnraad heeft alle adviezen en rapporten bestudeerd en komt in dit rapport met haar advies naar de Minister. Deze heeft dat overgenomen.

Het beste is vooral feiten en bronnen te noemen en niet ene beetje hier een een beetje daar te plukken. 

De wethouders zullen als zij precies weten om hoeveel direct onveilige huizen het gaat of hoeveel huizen die over ene paar jaar nog in enige mate onveilig zijn, naar de wijk komen met uitleg.


7 opmerkingen:

Anoniem zei

Wat een chaotisch artikel.
Is er duidelijkheid over de manier waarop het het veiligheidsrisico van specifieke woningen is vastgesteld? Ik vraag mij als woningeigenaar af hoe dat voor mijn woning is bepaald.

Anoniem zei

Over de manier waarop veiligheid van de woning (eigenaar-bewoner) is berekend adhv. NAM-model geautoriseerd door NCG: lees het Plan van Aanpak versterkingen van NCG, Het onderliggend rapport vd SODM en brief gemeente 14-11-2018 (B&W aan Raad, over aardbevingen n.o. stadswijken). Een technisch verhaal, met veel hogere wiskunde en Bartjens even rekenen. In de kern is het simpel: Beijum en Lewenborg liggen als noordoostelijke stadwijken bovenop de driekwart leeggepompte gasbel, net als bijv. Slochteren en Loppersum. Op 3 km diepte is de geologische steenlaag verstoord en is de druk afgenomen; miljoenen jaren oude structuren moeten zich opnieuw zetten in een onbekend langdurig proces, dat zich naar het grondoppervlak uitstrekt (en op gebouwde omgeving daarboven). Complicatie is de grond-oppervakte structuur van Beijum; tot ca. 30 meter diepte spelen ook oude water-structuren van de Hunze-delta en toenmalige zee-en hier een rol, wat de grondsterkte zeer divers maakt in de wijk. En Beijum is niet eenvormig gebouwd; constructies zijn meer of minder van baksteen en (prefab)gewapend beton en op verschillende manieren verbonden met elkaar.
Over opbouw en inhoud van het bericht: feiten relaas met bronnen, zodat Fehrmann en de lezer zien hoe gegevens zijn verzameld, en er niet opnieuw gezeurd wordt over betrouwbare gegevens

Anoniem zei

Pardon maar bij een echte knoepert van een aardbeving zijn alle 6500 huizen in Beijum onveilig.

Marleen zei

Altijd fijn om te horen dat je al 36 jaar in een achterstandswijk woont. Even los van het feit dat het gewoon niet waar is (en nee, ik zeg niet dat er geen problemen zijn), is het niet relevant voor de aardbevingsproblematiek. Die heeft te maken met waar de wijk ligt, bovenop de gasbel.

Anoniem zei

Ik betwijfel of je een VVDer en de mijnraad moet vertrouwen in dit geval.

Anoniem zei

Mevrouw Wulfse van vvd-provincie-fractie komt met een oud rapport van 29 juni 2018 van de Mijnraad.
De onveilige huizen in de noord oostelijke stadswijken zijn blootgelegd in Plan van Aanpak Versterking "Veiligheid voorop en de bewoner centraal" van de NCG (Sietsma, per 1-1-2019 Spijkerman), gepubliceerd 22 november 2018 (vastgesteld 13-11-2018). Verder inzoomen en uitwerken op gemeente niveau doet "men" nu, waarbij de Beijum en Lewenborg cijfers eruit springen.
Overigens, de gemeente wacht op dit moment op meer informatie voordat zij bewoners op adresniveau wil informeren over wat er speelt en hoe nu verder.

Johan Fehrmann zei

Journalist W.Groeneveld (Sikkom, NDC) reageert aldus op de reactie van 10.02 uur:
'Allemaal gebaseerd op een rekenmodel waar grote vraagtekens bij te plaatsen zijn. Sterker: waarvan vele experts zeggen dat het blubber is.'