zaterdag 29 december 2018

OVER DE OLIEBOLLENTEST IN BEIJUM


Het is wat laat dag, geen idee of er nog zo gauw een jury-lid bij te krijgen is, maar een fijnproever is welkom.
Naar aanleiding van het gisteren gepubliceerde bericht over de aanstaande oliebollenverkoop in het Trefpunt en in het Munsterhoes stuurde lezer Michel bovenstaande afbeelding op.

Zijn er nog meer adressen in Beijum waar overmorgen oliebollen worden gebakken en willen de bakkers wellicht meedingen naar de ereprijs Oliebollenbakker(s) van Beijum?
Beijumnieuws@hotmail.com

Ondertussen probeert het bestuur van het Trefpunt de Beijumblogger om te kopen en trekt het de sentimentele manipulerende kaart...:***(zie aanvulling beneden).
 Elk jaar hebben we een goed doel in de wijk. Vorig jaar meer dan 130 zakken gratis weg gegeven samen met de Bewonersorganisatie en de Gemeente. En dit jaar voor een nieuwe springkussen. Naast dit is er gelegenheid voor de Beijumers elkaar een goed nieuwjaar te wensen en een gezellige omgeving. Hier had je al eerder verslag over gedaan. Beetje jammer dat jij dit soort dingen niet weet.... overigens doet iedereen gratis mee, zonder vergoeding! Zou jij ook eens moeten doen.... of moeten we je eerst een zak aanbieden en enveloppe met inhoud zoals de verslaggevers van het AD? Vorig jaar en dat jaar er voor was een gratis borrel voldoende....
***Nachrift...de humor en de vette knipoog ligt duimendik boven op dit artikel, maar omdat niet iedereen dit door heeft: natuurlijk manipuleert het bestuur van het Trefpunt niet en natuurlijk is er in deze geen sprake van 'omkoping."

Geen opmerkingen: