zaterdag 29 december 2018

TIJDENS DE JAARWISSELING NAAR HET CAFÉ BILJART BEIJUM?


Beijumers moeten het tijdens de komende jaarwisseling thuis en op straat zoeken.
De problemen lijken voorbij en de gemeente Groningen ziet geen enkele aanleiding meer om een feest te organiseren om reltuig in toom te houden.

Idee, kom even een borrel halen in het Café Biljart. Zie flyer.

In een nog niet zo ver verleden organiseerde de gemeente Groningen op oudejaarsavond een feest op Plein West om baldadige jeugd in toom te houden. Een feest compleet met vuurbak

Tijdens de jaarwisseling van 2009 op 2010 liep de ME nog over de wijkring ter hoogte van de Doornbosheerd. Charges uitvoeren, waar het er soms hardhandig aan toe ging, zie nog eens dit bericht. Beijum West leek wel een oorlogsgebied.

De daarop volgende jaren werd een feest op de parkeerplaats voor Winkelcentrum georganiseerd, dit om op rellen beluste jeugd iets aan te bieden zodat ze niet gingen ontsporen. Compleet met disco en al.
Ook werden zeecontainers op winkelplein Beijum West neergezet zodat baldadige jeugd niet de confrontatie met de ME kon aangaan en er een kat en muis spel konden spelen. Het winkelcentrum werd steevast dichtgetimmerd met oud en nieuw.


Sinds twee, drie jaar gaat het redelijk tot goed in Beijum tijdens de jaarwisseling.


Je kunt het je bijna niet meer voorstellen, maar acht jaar geleden was de wijk een oorlogsgebied tijdens het eindigen en het beginnen van het (nieuwe) jaar: 
Burgemeester Peter Rehwinkel laat uitzoeken of de mobiele eenheid (ME) tijdens de jaarwisseling al dan niet te hard heeft opgetreden. Met name vanuit de Groningse wijk Beijum waren daar klachten over.

Rehwinkel heeft de politieleiding opdracht gegeven om uit te zoeken of het optreden van de ME door de beugel kan. Het gaat in eerste instantie om een intern politieonderzoek. Maar als de uitslag hem niet bevalt, zegt de burgemeester niet te schromen om aan anderen opdracht te geven tot een vervolgonderzoek. Bron: http://www.dvhn.nl/ 

Geen opmerkingen: