maandag 17 december 2018

MAANDAGOCHTEND (385)


Het is de laatste 'normale' week van het jaar. En ook de laatste MAANDAGOCHTEND van dit jaar op Beijumnieuws.

Het woord normaal is gevallen.
Een woord waar de blogger niks mee kan. Het kan een persoonlijk gebrek zijn, maar echt, hij weet niet wat normaal is.
Dat is de schuld van wijlen Simon Carmiggelt.

Reeds 45 jaar geleden lanceerde hij de uitdrukking 'Ooit een  normaal mens ontmoet? En beviel het'
Stichting Pandora ging ermee aan de haal.

In elk geval heeft de Beijumblogger nog nooit een normaal mens in Beijum ontmoet. En volgens hem wonen die hier ook niet.
En dat bevalt hem zeer.

Zie foto boven, kerstversiering in een voortuin. Wat een gek tafereel. De linker kerstman in de vensterbank kan het niet langer aanzien, doe even normaal hoor je hem a.h.w. zeggen.

Foto links. Normaal?
Afgelopen zomer en begin najaar beschilderden kunstenaars elektra-kastjes in Beijum. Godekenheerd, laten we eens alternatieve kunst op en om een grijs kastje creëren.

Onderste foto's links en rechts dan.
Dat ziet er normaal uit.
Nee, toch niet, we hoeven niet meer blauw op straat, daar horen posters en flyers op te hangen.

Twee blauwe aanplak-zuilen, links op west en rechts op oost. Wie gooit daat een paar gezellige aanplakbiljetten tegenaan?

Foto beneden tenslotte, de nadagen van buurthuis Heerdenhoes aan de Isebrandtsheerd.  Zoals bekend mag worden geacht gaan Kleihorn en Heerdenhoes het komend jaar over naar het Innersdijk-terrein.

Terzijde, wat gaat er met de gebouwen gebeuren? Er gaat een gerucht dat in het Heerdenhoes bedrijfjes kunnen komen.

Enfin, wat staat er op een rode muur van dit karakteristieke gebouw.
Zie beneden. Iets met valse profeten. Tuurlijk, de gek en de dwaas (gekken en dwazen schrijven op....) die dit  vast doorgesnoven heeft opgeschreven is een échte profeet.

Zoals gezegd/geschreven, de laatste normale week van 2018 is begonnen.

Normaal gesproken is het over acht dagen kerstmis en over twee weken oudejaarsdag. Niet normaal meer hoe snel de tijd gaat.

Een prettige week toegewenst. En tja, over dat al of niet normaal doen of zijn, gebruik vooral het diepste van uw hart als levens-kompas.
NB, de onderzoeker die afgelopen week beweerde dat er 1500 brieven naar Beijumers zouden worden verstuurd ivm verstevigingen van huizen in Beijum als gevolg van aardbevingen en dat weer als gevolg van gaswinning door de NAM is stevig aangesproken of,  hij wellicht nepnieuws voor Beijum op het www heeft gezet? Hij is gemaand opheldering te geven.
Dat zal hij deze week gaan doen. Want de beloofde brieven zijn nog niet verspreid....


Geen opmerkingen: