woensdag 12 december 2018

1500 WAARSCHUWINGSBRIEVEN NAAR BEIJUMERS (Aardvevingen, NAM...)


1500 WAARSCHUWINGSBRIEVEN NAAR BEIJUMERS!

Schade in Beijum, archief-foto

"AARDBEVINGS-ONZEKERHEID ZAL DE LEEFBAARHEIDSPROBLEMEN IN BEIJUM VERDER AANJAGEN." 


Vanuit een betrouwbare bron:


Zware aardbevingen bereiken nu ook Beijum – 1.500 waarschuwingsbrieven NCG naar risico-huis-bewoners.


Er kwam vanavond een brand-brief binnen over de aardbevingsproblematiek door gaswinning door de NAM.
Uit ‘’welingelichte kringen’’ bovenstaande informatie, die niet vertrouwelijk is gekregen en niet onder embargo is verstrekt. Dus geschikt voor  publicatie Beijumnieuws voor belanghebbende wijkbewoners.  
Vervolg op meer algemene informatie bij reeds eerder openbaar gemaakte informatie van gemeente (B&W) en NCG (nationaal coördinator Groningen, hr. Sietsma). In de loop van donderdag komt er meer info beschikbaar (wie, wat waar, hoe).
Zware aardbevingen bereiken nu ook Beijum – 1.500 waarschuwingsbrieven NCG naar risico-huis-bewoners

Donderdag 13 december 2018  stuurt de Nationaal Coördinator Groningen 1.500 waarschuwingsbrieven naar Beijumers met het bericht dat hun huis onveilig kan zijn. Hun huis is niet bestand tegen risico’s van zware aardbevingen door gaswinning blijkt uit NAM-berekeningen, die zijn overgenomen door de staat (NCG) . Hun huis loopt een onaanvaardbaar risico op menselijke slachtoffers door een instortend dak of omvallende gevels. Ongeveer de helft van de risicohuizen is van eigenaar-bewoners. De 750 andere risico-huizen worden verhuurd door de woningcorporaties Nijestee, Patrimonium en Huismeesters in de wijk. Beijum en  Lewenborg liggen  als enige stadswijken bovenop de Groninger gasbel. Ook voor Lewenborg gaan er waarschuwingsbrieven naar eigenaren en huurders.

Op een wijkplattegrond is aangestipt waar de bedreigde huizen staan die verder onderzocht moeten, en daarna  versterkt of gesloopt kunnen en vervangen door sterkere nieuwbouw. Donderdag is er ook meer duidelijk welke woningtypes vooral onveilig zijn; hoeveel meergezins-flats en hoeveel eengezins-rijtjeshuizen niet sterk genoeg zijn om zware aardbevingen door de gaswinning veilig te doorstaan. In januari staan er voorlichtings- en informatie-avonden gepland. In de tussentijd zal er door instanties een communicatieplan worden uitgevoerd. Verder onderzoek staat gepland voor de tweede helft 2019. Er is nog geen geld door de staat of NAM beschikbaar gesteld om daarna noodzakelijke versterkingen in de grootste stadswijk uit te voeren (of meer). Beijum is al jaren een achterstandswijk met forse sociale en economische problemen. 

Aardbevings-onzekerheid zal de leefbaarheidsproblemen verder aanjagen.
https://beijumnieuws.blogspot.com/2012/08/aardbevinkje.html

Update 13/12; 18.30 uur: er komen berichten binnen die verkondigen dat bovenstaande ingezonden bericht aan alle kanten rammelt. De blogger heeft er geen kijk op maar heeft het bericht geplaatst omdat de inzender vaker correcte en integere berichten heeft ingestuurd. 
De vraag aan de inzender luidt: kun je bovenstaande specificeren en uitleggen?

Geen opmerkingen: