woensdag 23 oktober 2019

NIEUW PLEIN ISEBRANDTSHEERD WORDT OPGEBOUWD


De bulten zand liggen klaar. 

Straatstenen ook.
Busjes met opleggers er achter, rood-witte hekken die voor een afzetting kunnen zorgen.

Waar zijn de jonge nog te planten boompjes?

Foto's zijn gistermiddag tegen 12.30 uur gemaakt.

Wellicht is het proces als de lezer dit bericht leest al weer verder ontwikkeld, het proces van Heerden-aanpak locatie Isebrandtsheerd.

Waar gaat dit ook nog maar over?

Zie nog eens dit bericht over een leeg gestripte gedeelte in genoemde woonheerd in zuid-west Beijum.

De Beijumblogger zal trachten op deze woensdag (middag) nog even poolshoogte te nemen wat betreft de ontwikkelingen in de Isebrandtsheerd.

Tip, hou ook de komende wijkkrant in de gaten.

Geen opmerkingen: