donderdag 24 oktober 2019

ONDERTUSSEN IN DE HUNZE (150)Ook in De Hunze vieren kinderen herfstvakantie in eigen wijk.
Niet goed zichtbaar, maar op bovenstaande foto zaten vanmiddag tegen vier uur vijf jeugdige exemplaren in en rond een boom te spelen.

Zelfde foto nog, rechts langs de sloot, die weer parallel langs de Beijumerweg loopt, rechts gaat het naar Beijum, ligt een hoop drek dat uit de sloot is gehaald.

Foto links is ongeveer een week geleden op nagenoeg dezelfde plek gemaakt. We zien genoemde fietspad, daarachter is de sloot niet zichtbaar, maar wel weer de resten van een of meerdere omgehakte bomen.

Zal De Hunze ook een bomenplan hebben? Beijum wel, daar zijn veertig jaar geleden immers honderden populieren gepland die de wijk snel een groen uiterlijk moest verschaffen. Tegenwoordig zijn ze onveilig en duur in de onderhoud, en daarom moeten ze weg. Maar of destijds ook in De Hunze populieren of platanen zijn neergezet?

Foto rechts tenslotte, een sloot langs de oostkant van genoemde wijk. Links achter het groen loopt de oostelijke ringweg.

Zoals je in de winter als het dooit wel eens stukken bevroren water op kanalen of sloten ziet, zo is dat hier (foto) het geval met eendenkroos. Onverklaarbaar dat het groen op het water opeens ophoudt en het gewone water zichtbaar wordt.

Maar goed, De Hunze is dan ook een bijzondere wijk. Wel niet zo als Beijum is, maar toch.

Geen opmerkingen: