zondag 13 juni 2021

DE VOGEL VAN DE WEEK IN BEIJUM (15)


 De Braamsluiper

Afgelopen week hoorde ik deze vogel weer zingen tussen de Fultsemaheerd en Boelemaheerd.

Het is in ieder geval al het derde jaar dat precies op dat stukje groen, een Braamsluiper zit.

 Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat dit telkens dezelfde vogel is die hier terugkomt. Want in het najaar vertrekt deze weer.

Eigenlijk heel bijzonder, dat een klein vogeltje vanuit de regio van Ethiopië weer helemaal naar Beijum vliegt!

De naam Braamsluiper heeft hij niet voor niets gekregen. Ze zijn vaak te vinden in Braamstruiken of andere dichte begroeiing waar ze ook nestelen. Binnen een paar seconden kan dit vogeltje zich enkele meters verplaatsen binnen een braamstruik. Heel handig springt deze van takje op takje. Ook kan dit vogeltje als een van de weinigen van tak op tak springen zonder de vleugels te gebruiken. Andere vogels die dat ook kunnen, behoren tot dezelfde familie. Dit zijn o.a. de Zwartkop en Grasmus.

Het is een zeer lastig vogeltje om op de foto te krijgen. Niet alleen verstopt deze zich meestal in de struiken, maar ook zingt hij met lange stiltes tussen de fluitconcerten. Je zoekt het vogeltje op ene plek in een boom, terwijl deze ondertussen weer ergens anders kan zitten.

Ik hoop dat er (net als vorig jaar) ook weer een vrouwtje komt. Dan zal ook dit mannetje weer blijven terugkomen.

Meld je aan bij de Facebook-pagina Vogels in en rond Beijum , om op de hoogte te blijven van de vogels van onze wijk.

Gert-Jan van Veen

Geen opmerkingen: