zondag 27 juni 2021

DE VOGEL VAN DE WEEK IN BEIJUM (17)

De Tjiftjaf

De Tjiftjaf is een KBV (Klein Bruin Vogeltje) die veel voorkomt in de wijk. Meestal zit deze ergens hoog in een boom, of springt druk van takje naar takje.

Als je de zang eenmaal kent (zie ook de link hieronder) zul je dat niet snel vergeten. Het is een simpele “tjif’tjaf’tjif’tjaf” maar blijft een mooi geluid. En ook een belangrijk geluid. Elk voorjaar, als je eindelijk de TjifTjaf weer hoort zingen, betekent dat het voorjaar nu echt begint.
Vanuit Marokko en Zuid Spanje en Portugal komt de Tjiftjaf weer naar ons land. En na zo'n reis nog net genoeg energie over om direct te gaan zingen.

Oorspronkelijk een bosvogel, maar is de laatste jaren ook veel in stedelijke gebieden te vinden, vooral in de groene delen. De Tjiftjaf heeft een dun snaveltje. Dit is kenmerkend voor een insecteneter. Daar heeft het vogeltje het dan ook aardig druk mee. Van takje naar takje hupt het vogeltje van boom naar boom. Tijdens het foerageren (zoeken naar eten) maakt de tjiftjaf ook geluid. Vaak een “Fuiieet” of de zang. Opvallend kenmerk is, dat de tjiftjaf tijdens het foerageren vaak de staart opwipt.

Fysiek lijkt het vogeltje erg veel op de Fitis, die ik hier ook nog eens ga bespreken. In het najaar en in de winter zijn er ook andere soorten Tjiftjaf’s te zien. Dat zijn de Syberische en Ibersche Tjiftjaf, die zich op geluid onderscheiden en op kleur, al zijn de verschillen maar klein. Maar die zullen we niet snel in Beijum zien.

Ik zou zeggen, zoek de zang eens op van dit vogeltje, en let maar eens op hoe vaak je die hoort.

Gert- Jan van Veen, Facebook: Vogels in en rond Beijum

Geen opmerkingen: