woensdag 16 juni 2021

SCHOOLGEBOUW WIBENAHEERD WORDT BINNEN GESAUSD.

 Er is de afgelopen jaren in gekookt. Geslapen, gewoonkamerd (geen bestaand woord), misschien wel gerookt.

Afgelopen weekend werden er ramen ingegooid.

Zie foto's links en rechts in de afgelopen MAANDAGOCHTEND

Foto's links en rechts zijn aan de voorkant van het schoolgebouw gemaakt. Gistermiddag was dat.

Boven, schilder-mannetje was bezig een ruimte, binnenkort weer klaslokaal, nieuw te sauzen.

Dat laatste, zie opening van dit bericht, naast koken en slapen...roken weet hij niet. Maar deze activiteit vergeeld normaal gesproken wel de muren.

Dat laatste weet deze blogger niet. Maar feit is dat het schoolgebouw aan de Wibenarotonde van schoolgebouw, naar antikraak-wonen weer naar schoolgebouw gaat

Want....de Heerdstee zou er tijdelijk in komen
Maar nee, leve de scholendans in Beijum, er komt de komende twee jaar een schoolvorm in luisterend naar de naam PIT

Het gebouw heeft zeker een miljoen euro gekost, De Dijk werd in 2010 geopend
Montessori-onderwijs verdween uit Beijum en de Dijk werd opgevolgd door fusie-school Expeditie. Die sloot in 2016 de deuren

Vanaf augustus dat jaar heeft het gebouw een anti-kraak functie Had.....

1 opmerking:

Anoniem zei

Nieuwbouw van basisschool de Heerdstee staat voor 3.8 miljoen euro gemeentelijke bijdrage begroot in het nieuwe jaarverslag van de VCOG, de christelijke scholenkoepel waaronder de school bestuurlijk valt. Evt. meerkosten (ahum) kunnen door de VCOG bij betaald worden.
Om dan de nieuwbouw van de Montessorischool Expeditie de Dijk voortdurend op 1 miljoen af te maken lijkt mij daarom een vergissing; vergelijkbare grootte en structuur, en indertijd nogal ambitieus. Er lijkt meer verloren voor de wijk-bewoners met het voor 2 jaar toedelen van dit pand aan een bovenwijkse voorziening als PIT en nog een school. Weg kans op stimulans voor de Wibena-buurt.