dinsdag 11 mei 2021

DE SCHOLENDANS IN VERGRIJZEND BEIJUM (UPDATE!)


 

Er wordt de laatste jaren een beetje gegoocheld op het gebied van scholen in de wijk.

Goochelen niet per definitie in negatieve zin. Je moet wat in een wijk die ooit bekend stond als kinderrijkste van Nederland, maar waar de vergrijzing de afgelopen jaren heeft toegeslagen.

Maar vandaag kwam toch een eigenaardig initiatief voor een nieuwe school in Beijum in het nieuws.

Eerst nog even de 'oude scholen.' In 2013 fuseerden de toenmalige Doefmat met Montessorischool de Dijk. Lees bijvoorbeeld hier Het Montessorionderwijs verdween uit Beijum.

Fusieschool ging de Expeditie heten. Maar sloot al weer in 2016 Het gebouw kreeg een anti-kraak functie en verpieterde
Kijk aan, afgelopen maart werd het pand opgeknapt....het wordt een tijdelijk onderkomen voor de heerdstee Zie afbeelding links, er stond een eco-wc  voor de schilders voor het gebouw.

En vorige maand, april, werd vanuit de school medegedeeld dat de verjaardag ervan waarschijnlijk voor het laatst op de huidige locatie heeft plaatsgevonden.

Vandaag in het nieuws, ene Freek Velthausz gaat na de zomervakantie onder de vlag van scholenkoepel Primenius school De PIT in Beijum openen. Een heel verhaal, het zal geen innovatieve school worden maar een exnovatieve. Betekent zoiets dat er 'kennis en kunde' uit kinderen zal worden gehaald. Velthausz ziet een school voor zich zonder klassen 'maar met meerdere leerpleinen, een ruimte om te sporten, een ruimte om met kunst bezig te zijn.' Kinderen zouden zich daar kunnen ontwikkelen en mede mogen bepalen hoe ze hun eigen schooldagen in gaan vullen.
In De PIT zou ook voor- en naschoolse opvang gaan komen.

Het is nogal een pretentieus plan. Welk gebouw heeft Velthausz op het oog? Heeft hij wel rekening gehouden met de bestaande scholen in de wijk? Als er steeds minder kinderen leerplichtig zullen zijn, trek je dan niet met een nieuwe conceptschool kinderen weg bij de andere scholen? Zodat die eventueel minder bestaansrecht krijgen i.v.m. een mogelijke daling van het leerlingenaantal?

Is hij een olifant in de scholen-porseleinkast van Beijum? Een positieve pionier? Deze blogger zal kijken of hij de komende tijd informatie los krijgt over het hoe en wat. En of er rekening is gehouden met het reeds bestaande scholenverband in de wijk.

Foto boven, de oude Heerdstee gaat gerenoveerd worden.  Er zal voor zover bekend een school verrijzen die meer aan de hedendaagse eisen van wat een goed schoolgebouw moet zijn zal gaan voldoen.
Update 19:15 uur. Verwarrend, niet de Heerdstee gaat in augustus tijdelijk naar het schoolgebouw aan de Wibenaheerd....maar PIT...
Wij zijn blij en trots dat we kunnen vertellen dat De PIT Groningen haar deuren opent op maandag 23 augustus aanstaande aan de Wibenaheerd 24 te Groningen, in de wijk BeijumWe komen daarmee in een relatief jong schoolgebouw met voldoende ruimte. Lees hier

8 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Ik begrijp het zigzagbeleid van de gemeente Groningen niet. De gemeente Groningen is eigenaar van De Heerdstee en van de voormalige De Expeditie.


Op Beijumnieuws van 23 maart 2021 stond te lezen:

https://beijumnieuws.blogspot.com/2021/03/oude-school-wordt-tijdelijk-onderkomen.html

Citaat:

"Basisschool De Heerdstee zal in de komende jaren worden gerenoveerd of vervangen. Als dat gebeurt, moeten de leerlingen tijdelijk elders worden ondergebracht. We denken nu dat de vroegere Expeditie daar een geschikte plek voor zal zijn.
Wanneer De Heerdstee zijn intrek doet, is nog niet bekend. Wel staat vast dat de Expeditie hiervoor beschikbaar moet blijven. Daardoor zal het de komende drie jaar niet beschikbaar zijn voor een andere bestemming." Einde citaat.

Zie tevens De Beijumer van maart 2021, pagina 5, rechtsonder. Met als kop:

"De Heerdstee tijdelijk in Expeditie"


Dit bericht staat op een wijkvernieuwingspagina van De Beijumer, waarvan de redactie logischerwijs bij de gemeente, stadsdeel Oost, berust.

Zeer bijzonder is dat boven dit bericht niet staat dat het een "ingezonden bericht" van De Heerdstee is. Verder wordt in dit bericht over "we" geschreven, zonder dat aanhalingstekens gebruikt worden. Geen citaat.

Anoniem zei

Geweldig. Hoog tijd voor weer wat meer diversiteit na jarenlange keuzearmoede tav basisscholen in de wijk. Voor vernieuwing en verfrissende visie op onderwijs moet wat mij betreft altijd ruimte zijn. Daarbij: fijn dat dat mooie schoolgebouw weer als school gebruikt gaat worden.
Ik denk overigens niet dat er 'concurrentie' ontstaat ten opzichte van de reeds gevestigde scholen, al lijkt mij een beetje gezonde concurrentie voor die bestaande scholen niet verkeerd. Dit specifieke vernieuwende onderwijsconcept trekt waarschijnlijk en misschien vooral ouders van buiten de wijk.

Anoniem zei

Ik kan me voorstellen dat de reeds bestaande scholen in Beijum onaangenaam verrast zijn door deze overval.Beijumkorf,Heerdstee, Palet, zaten in rustig vaarwater. Scholen zijn geen commerciële bedrijven maar sociale voorzieningen. Heel eigenaardig wat er nu gaat gebeuren. De Heerdstee zou tijdelijk in de school aan de Wibenaheerd komen.

Kees Huizenga zei

Deel 1


Lijkt De PIT Groningen-school in Beijum niet ietwat op het Montessori-onderwijs? Dan is De Expeditie een prachtige locatie. De geschiedenis herhaalt zich dan een beetje op deze historische plek.

De Pit Groningen werkt niet met schoolklassen, maar met "huiskamers"! Met flexibele schooltijden. Dat is behoorlijk verrassend en nieuw.


https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/onderwijsconcept/montessori/?gclid=EAIaIQobChMI8JyTi_vD8AIVibh3Ch1yQwxWEAAYASAAEgKq3PD_BwE


Citaat:

"Informatie over basisscholen met onderwijsconcept Montessori

In het montessorionderwijs kunnen leerlingen zich zo veel mogelijk in hun eigen tempo ontwikkelen, gebruikmakend van hun eigen kunnen. Het idee is dat bij de begeleiding van kinderen naar volwassenheid centraal moet staan wat de leerling zélf nodig heeft. In de woorden van grondlegster Maria Montessori: ‘Help mij het zelf te doen’. Op een montessorischool werken speciaal opgeleide montessorileraren met specifieke montessorimaterialen.


In de praktijk

Op de montessorischool is het motto ‘vrijheid in gebondenheid’. Binnen vaste regels hebben de leerlingen veel vrijheid. Ze mogen zelf een keuze maken uit de leermiddelen om hen heen en ze mogen daarmee zo lang werken als ze willen. Ze mogen zelf de materialen pakken en terugzetten en ze werken op hun eigen niveau.

Het is de bedoeling dat leerlingen door het werk zelf gemotiveerd worden om hun uiterste best te doen. Daarom worden in het montessorionderwijs geen cijfers en geen cijferrapporten gegeven. De leraar legt wel vast wat een leerling gedaan heeft en hoe. Ouders kunnen met de leraar van gedachten wisselen over de ontwikkeling van hun kind. Vaak krijgen ze een of meer keren per jaar een geschreven verslag.


Basisprincipes van het montessorionderwijs

- Leerlingen actief laten zijn in een voorbereide omgeving
- Leerlingen de kans geven hun talenten te ontwikkelen
- Leerlingen veel zelf laten doen en ze met en van elkaar laten leren
- Leerlingen verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen keuzes en planning
- Vertrouwen hebben in Leerlingen
- Zorgen voor speciaal opgeleide leraren
- Een doorgaande lijn door de jaren heen aanbieden"

Einde citaat.

Kees Huizenga zei

Deel 2


Vergelijk deze bovenstaande tekst met:

https://www.primenius.nl/de-stichting/de-pit


Citaat:


"Een verfrissend en nieuw onderwijsconcept

De PIT Groningen is een exnovatieve school. Dit betekent dat de school gebruik maakt van de kracht, talenten, kennis, vaardigheden van alle mensen in De PIT Groningen. In tegenstelling tot innovatie, waarmee je steeds nieuwe dingen in een groep stopt, halen we in dit concept juist kracht uit de mensen zelf. Dit doen we door samen te reflecteren op alledaagse zaken, kinderen verleiden om te leren waardoor ze leren vanuit verlangen.

Levend Leren vanuit verlangen, gericht op het ontwikkelen van autonomie, staat centraal in het onderwijs op De PIT Groningen. Kinderen hebben een grote mate van regie op en overzicht over hun eigen ontwikkeling (eigenaarschap). Eigen leervragen en ontwikkeling vanuit intrinsieke motivatie, staan centraal.

Wanneer een kind De PIT Groningen verlaat, heeft het een rugzak vol met ervaringen, vaardigheden, inzicht en kennis om de eigen plek in de samenleving in te nemen en om te kunnen gaan met ‘de toekomst’. “Het is onze ambitie een plek te zijn voor kinderen van 0 tot 18 jaar waar ze zich kunnen vormen in een ononderbroken ontwikkeling tot zelfverantwoordelijke volwassenen: “ze komen in de luier en vertrekken op de scooter”, aldus Freek Velthausz, projectcoördinator.


Buitenonderwijs

Kinderen moeten veel bewegen. Bewegen is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling. Daarom zijn de mensen van De PIT Groningen vaak buiten te vinden. Onderwijs vindt voor een groot deel plaats buiten de school.


Talentenbouwers

Op De PIT Groningen zitten de kinderen niet meer in een klas, maar ze starten in hun eigen huiskamer, met hun eigen ‘familiegroep’. Ieder kind bepaalt zelf hoe hij het beste leert en of hij alleen of juist samen wil leren. Ieder kind heeft zijn eigen recept en dat recept verandert iedere dag! De PIT Groningen is een plek om je thuis te voelen, jezelf uit te dagen, nieuwe dingen te leren en het beste in jezelf naar boven te halen. Kortom, een plek voor talentenbouwers!


Samen kom je verder

Op De PIT Groningen is er een evenwicht tussen een individuele benadering (leren op eigen manier en tempo) en onderwijs dat de kinderen de kracht van de groep laat ervaren. Samen kom je verder. De kinderen worden begeleid door een coach. Dit is meestal is een meester of juf maar dat kan ook iemand van buiten de school zijn, bijvoorbeeld een schilder, beeldhouwer of musicus. De PIT Groningen gaat flexibele schooltijden hanteren, ouders actief betrekken bij het onderwijsconcept en gaat duurzaamheid in alle onderdelen van de school doorvoeren."

Einde citaat.

Kees Huizenga zei

Ik sprak vanmiddag met de heer drs. Freek Velthausz. Hij belde mij terug. We spraken met elkaar gedurende 37 minuten.

Het gebouw van De Expeditie met tien klaslokalen is voor maximaal twee jaar toegewezen aan De PIT Groningen. Daarna verhuist deze school naar het SuikerUnie-terrein langs de spoorrails van de NS. Hem is medegedeeld dat na deze twee jaren De Heerdstee in het gebouw van De Expeditie zal komen. Ik zei dat ik dit behoorlijk in strijd vond met de mededelingen van de directrice van De Heerdstee over de (ver)nieuwbouw van deze christelijke basisschool.

De projectcoördinator van De PIT Groningen wil graag dat deze nieuwe school gedragen wordt door de bewoners van de gemeente Groningen en omgeving.

Wat betreft Beijum en omgeving deed ik hem vier voorstellen:

1. werk samen met de kunstenaars rondom het vroegere Pand 49 aan Plein Oost;

2. werk samen met de projectgroep Experiment Beijum, wat betreft het bevorderen van de duurzaamheid en digitale vaardigheden;

3. start indien mogelijk in dit schoolgebouw een ouderencafé. Een openbare ontmoetingsplaats;

4. werk aan een team van meedenkende ouders en ouderen. Een creatieve denkgroep.


De heer Freek Velthausz is een vroegere leerkracht van de Rooms Katholieke basisschool De Radar in de wijk Lewenborg. Aldaar werd Dalton-onderwijs gegeven.


Qua Public Relations lijkt het me slim toe dat De PIT Groningen laat uitstralen dat dit schooltype gelijkenissen vertoont met het Montessori-onderwijs en het Dalton-onderwijs. Deze suggestie werd positief bejegend.

Op maandag 23 augustus 2021 vindt de opening van De PIT Groningen plaats. Deze school is er tevens voor speciaal onderwijs. De onderwijskoepel van Primenius heeft veel RK-scholen onder zich, maar is statutair niet RK of christelijk.

De heer Velthausz stelt een interview met Beijumnieuws zeer op prijs.

Kees Huizenga zei

Volgens mij moet de directie van De Heerdstee zich grotelijks overvallen voelen door de directeur of staffunctionaris van de afdeling Accommodaties (Maatschappelijk Domein) van de gemeente Groningen. Plotsklaps werd De Expeditie aan De PIT Groningen toegewezen. Het is dus niet zo dat De PIT Groningen zo graag in Beijum wil(de) komen.

Volgens de heer Freek Velthausz afgelopen woensdagmiddag 12 mei: “De gemeente moest voor ons een gebouw uitkiezen!”

Zeer waarschijnlijk was er dus een aanvraag, die aan onderwijskundige eisen, etc. voldeed. En daar kwam opeens de leegstaande Expeditie te voorschijn... Als een duveltje uit de toverdoos.

De scholenkoepel van Primenius heeft altijd een voorkeur voor het westelijk deel van de stad Groningen gehad. Vooral het gebied van de voormalige SuikerUnie. De PIT Groningen heeft een regionale functie. Voor de gemeente Groningen en omstreken.

De vraag is of binnenkort wordt begonnen met de (ver)nieuwbouw van De Heerdstee op de Bentismaheerd, omdat deze school over twee jaar (volgens de heer Freek Velthausz) zal verhuizen naar De Expeditie.
Bron: een ambtenaar van de afdeling Accommodaties van de gemeente Groningen richting de heer Freek Velthausz. Dat deelde de heer Freek Velthausz op 12 mei 2021 aan mij mede. Geheel spontaan.
(Ver)nieuwbouw van De Heerdstee is immers zinloos als deze school over twee jaren verhuist naar De Expeditie.


WAT IS DE WAARDE VAN DAT PERSBERICHT IN DE BEIJUMER VAN MAART 2021, PAGINA 5, RECHTS ONDERAAN???

WAT IS ER BINNEN TWEE MAANDEN OPEENS GEBEURD?

WORDT "BINNENKORT" MET DE (VER)NIEUWBOUW VAN DE HEERDSTEE BEGONNEN? OF NIET?


Ik vraag me af of wethouder Carine Bloemhoff van Onderwijs & Accommodaties zich met deze bizarre scholendans heeft bemoeid. Dat weet ik niet.

Zie: https://gemeente.groningen.nl/wethouder-carine-bloemhoff-pvda


Basaal is de gebrekkige overheidscommunicatie. Ik weet niets van de mogelijk (bemiddelende) rol van stadsdeel Oost, mevrouw Minetta Koornstra, in dezen.

Hebben hoofdambtenaren langs elkaar heen gewerkt? Door thuiswerken? Ik sluit het niet uit!


Zijn er kapers op de kust? Wordt het gebied, waar De Heerdstee en het kerkgebouw De Bron nu staan, het domein van Patrimonium om op deze centrale locatie ouderenhuisvesting (hoogbouw) te doen komen?* Naast het Gezondheidscentrum Beijum. Kassa voor de gemeente Groningen, afdeling Grondzaken, op een hele dure locatie.

* Vergelijk dat cilindergebouw in Selwerd. Eigenaar: de Christelijke Woningstichting Patrimonium.

Kees Huizenga zei

Op 12 mei 2021 schreef ik het volgende:

"De heer Freek Velthausz is een vroegere leerkracht van de Rooms Katholieke basisschool De Radar in de wijk Lewenborg. Aldaar werd Dalton-onderwijs gegeven."

Dit citaat is niet geheel juist.

1. De heer drs. Freek Velthausz was tot aan de opheffing van de RK basisschool De Radar (in of omstreeks 2001, naar ik mij herinner) de directeur van deze school. Hij was gedurende 9 jaren directeur van deze school, zo liet hij mij op 12 mei 2021 weten. Of hij als directeur ook les heeft gegeven op deze school, is mij onbekend.

2. De Radar in Lewenborg was een school waar Jenaplan-onderwijs werd gegeven. Geen Dalton-onderwijs.

Tot zover deze aanvulling en correctie.