dinsdag 18 mei 2021

UIT DE OUDE DOOS (512)

Foto stond in april 1976 in wat toen nog Nieuwsblad van het Noorden heette.
De nieuw te bouwen stadswijk Beijum zou om bestaande boerderijen worden heen gebouwd.
In het betreffende bericht staat dat de gemeente Groningen grond rondom de boerderijen opkocht.

Ook in het bericht, met de kop BEDRIJVEN WEG VOOR WONINGBOUW IN BEIJUM:

Het gaat in totaal om 6 a 7 boerderijen die in de woonwijk geïntegreerd zouden moeten worden. De huidige bewoners zijn op een leeftijd dat ze er niet zo bijster veel moeite mee hebben de trekker te laten staan. Desondanks hebben de boeren uit de omgeving kritiek op de gang van zaken. "Het is een grote rotzooi," zegt een van de boeren. "Wat moeten we hier in vredesnaam met woningen. Het ligt kilometers buiten de stad. De hele buurt gaat naar de knoppen."

De vergelijking met de Indianen die ooit uit Amerika zijn verdreven is een boute. Maar dat er boeren 45 jaar geleden uit wat tegenwoordig Beijum heet zijn 'verdreven'....uitgekocht....is een feit.

Geen opmerkingen: