zaterdag 15 mei 2021

DE BIJZONDERE SCHOLENDANS IN BEIJUM

"Mijn kinderen die op de Heerdstee zitten zouden toch komend seizoen naar de leegstaande school in de Wibenaheerd? Dat was toch afgesproken?"

Afgelopen middag, een vader die twee kinderen op de Heerdstee heeft.

Wonderlijk. Gaat het om het belang van kinderen? Gaat het om het Grote Geld?

De Heerdstee zou tijdelijk naar de oude Expeditie aan de Wibenaheerd

Want de Heerdstee wordt gerenoveerd

Maar opeens, en wat bijzonder, feest gaat niet door, een gloednieuwe school PIT komt er in....Scholendans Beijum....

Wat nou, Heerdstee? Hallo, gemeente Groningen?

Bewoners in de Froukema- en Wibenaheerd kregen onlangs bovenstaande gemeentelijke brief.

Nogmaals deze link, Beijumer Kees Huizenga nam contact op met grondlegger Velthausz van PIT.

Lees de reacties.

Foto links, wat zag de 'school' er gehavend uit begin voorjaar.

Maar nu...afbeelding links....Net als dat je een tweedehands auto gaat verkopen, die was je eerst even. 

Het gaat hier om (financiële) belangen.

Verpakt als 'goed voor de wijk.'

Maar het wordt helemaal geen wijk-school....

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik vind het super dat er een meer divers onderwijsaanbod komt in de wijk. Eindelijk.

Anoniem zei

Staat onderaan de brief toch echt dat het maar tijdelijk is omdat ze het gebouw nodig hebben voor de Heerdstee als die gaat verbouwen.

Kees Huizenga zei

De Stichting Primenius is een stichting met een bepaalde pedagogische grondslag. Er is sprake van “algemeen bijzonder onderwijs” (nota bene: oorspronkelijk met name Rooms Katholiek!).

Zie: https://www.primenius.nl/de-stichting/samenstelling-bestuur


Citaat:

"De Stichting Primenius is ontstaan op 1 januari 2016 na de fusie van de Stichting Fidarda en SKOD.


Fidarda

Fidarda (en haar rechtsvoorgangers) is in de jaren negentig ontstaan door de bundeling van Katholieke basisscholen in de provincies Groningen en Drenthe en vindt haar grondslag in de door van overheidswege ingezette bestuurlijke schaalvergroting en de behoefte van de scholen aan een nauwere vorm van samenwerking. Tot 1 januari 2016 behoorden 20 basisscholen (18 katholieke en 2 algemeen bijzondere) in Groningen en Drenthe tot de Stichting.


SKOD

SKOD (Stichting Katholiek Onderwijs ) is in januari 1997 voortgekomen uit een fusie van verschillende autonome stichtingen, deels als bevoegd gezag over één school, deels als bevoegd gezag over meerdere scholen. Sinds 1 augustus 2006 maakt ook een katholiek-protestantse school voor speciaal basisonderwijs deel uit van SKOD."

Einde citaat.


Hoe is het mogelijk dat De PIT Groningen (in Beijum) zo snel na maart 2021 het levenslicht ziet?

Voldoet deze stichting aan de noodzakelijke criteria voor het oprichten van een speciale school? Ja, de Stichting Primenius is een scholenkoepel. Ook voor voortgezet onderwijs (VO). En voor speciaal onderwijs.

Doelgroep: kinderen van 0 tot 18 jaar

Anoniem zei

Jammer dat na mislukte Montessorischoolnieuwbouw er opnieuw niet gekozen wordt voor "bouwen voor de buurt". Door keuze voor stedelijke voorziening (of zelfs regionaal) op deze klote plek ligt opnieuw mislukking op de loer. Dat verdienen buurtbewoners in deze achterstandsbuurt toch niet? Speciaal onderwijs betekent ter verduidelijking: Rebound en prof. Bladergroen-kinderen op deze school, kinderen die in het gewone onderwijs zijn vastgelopen. Een extra last voor de buurt, i.p.v. buurtverbetering.

Anoniem zei

Rebound en Bladergroen? Hoe kom je erbij? Wat een negativiteit.Verdiep je eens in beide onderwijsconcepten.
Ik ben heel blij met de komst van De PIT. Blij dat ik eindelijk meer keuze heb dan 'keuze' uit 3 christelijke scholen en slechts 1 school met openbaar onderwijs. Ik hoop van harte dat de scholen alsnog mogen blijven en de Heerdstee een andere oplossing vindt tijdens de verbouwing.

Anoniem zei

Wat jammer dat er zo negatief wordt gereageerd op de komst van deze scholen. Het gaat om twee onderwijsinitiatieven waarvoor plek is binnen het huidige onderwijsaanbod in Groningen. Dat is onderzocht en dat is de reden dat de gemeente goedkeuring heeft gegeven aan beide initiatieven. Ik vind het ontzettend gaaf dat de scholen een plek krijgen in Beijum, júist omdat leuke nieuwe dingen meestal geen ruimte krijgen in onze wijk. Er wordt vaak met vooringenomen gekleurde bril naar de wijk gekeken: winkels vinden hier geen plek 'omdat er toch geen markt voor is', natuurmuseum moet weg omdat elders meer animo is, culturele activiteiten worden al snel te hoogdravend gevonden, want ' past niet bij de populatie'. Zo komt deze wijk nooit van zijn imago af. Ik vind het jammer dat nu wijkbewoners de nieuwe scholen afwijzen 'want niet passend bij de wijk'. En waarom niet? Er wonen hier meer mensen dan louter laag opgeleide mensen met een laag inkomen. En ook hen mag een breder aanbod worden geboden in alle opzichten.
Ik vind het ook niet zondermeer vanzelfsprekend dat de Heerdstee het gebouw gaat gebruiken tijdens de renovatie. Het gebouw staat al jaren leeg en wat mij betreft gaat de doorgang/ continuiteit van de nieuwe scholen voor. Ik hoop dat daar groen licht voor wordt gegeven en ik voor mijn kinderen kan kiezen voor De PIT.