dinsdag 22 juni 2021

LAATSTE WIJKKRANT SEIZOEN 2020-2021 IS UIT (De Beijumer)


 De laatste wijkkrant van het seizoen 2020-2021 alweer.

De enige papieren wijknieuwsinformatie van betekenis in de grootste wijk van Groningen timmert al weer vijf jaar aan de weg/heerd.

Zie nog eens dit bericht

De bewoners van Beijum boffen maar met wijkwebsites als Beijumnieuws, verschillende Facebook-Beijums-ites en De Beijumer.

Gelukkig maar, de papieren pers in Beijum werd ooit de nek omgedraaid. Een ouwe koe....van wijkkrant tot splijtzwam

Das war einmal. 

Wat in deze editie? Kruidentips, de wijkagenten doen hun zegje, een therapeutische onderneemster in de wijk, wijkopbouw-ditjes en datjes, een column van 'Over de Rooije'...

En nog veul meer.... 

De komende dagen bij Beijumers met een NEE-sticker in de bus. Komt ook in de promenade van Winkelcentrum Beijum te liggen

Geen opmerkingen: