vrijdag 31 oktober 2014

DE WIJKKRANT BEIJUM, VAN BINDMIDDEL TOT SPLIJTZWAM

Vandaag in Dagblad van het Noorden een bericht over de teloorgang van wat ooit een wijkkrant was. Zie bovenstaande afbeelding. Beijum staat er weer 'gekleurd' op in Groningen.
De tragiek van Beijum in een notendop, wat verbindend en opbouwend in de wijk zou moeten zijn, en wat Beijum een betere uitstraling zou moeten bezorgen, werd een speeltje van een op macht beluste clubje mensen die liever dicteerde dan in vertrouwen te delegeren. De wijkwebsites Beijumnieuws en www.lijn6.com floreren anno 2014 en de krant ging kopje onder omdat.....er o.a. geen schrijvers meer waren te vinden die naar de pijpen van het 'bestuur' van de wijkclub wilden dansen.

Naar buiten wijzen heeft geen zin, de wijkclub Beijum heeft zichzelf de afgelopen jaren ondermijnd. Het is een naar binnen gericht clubje geworden, in plaats van dat het overkoepelend en vertrouwenwekkend over de wijk uitstraalt. Dat mogen ze zichzelf aanrekenen. Arm Beijum.

5 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

1. De grote vraag is of de BOB nog steeds voldoet aan de subsidievoorwaarden van de Algemene Subsidie Verordening (ASV) van de gemeente Groningen.

Een wijkorganisatie moet "informeren (informatie verstrekken), communiceren en activeren"!
Gegeven art. 30 lid 2, sub a en b ASV.

Zie dit “actueel artikel” van mijn hand uit september 2008:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2008/09/wijkcommunicatie-en-de-bob.html (deel 1)

Indien de BOB op korte termijn geen goede informerende en wijkbindende/wijkactiverende website heeft (dus geen eigen propaganda promowebsite), dan dient de gemeente Groningen hard in te grijpen. Idem dito de SDC Noorddijk, nu de SDC Oost geheten. Zelfbewieroking hoeft niet gesubsidieerd te worden, toch?


2. In formele zin is de Beijumkrant niet opgeheven!

Het besluit van de speciale BOB-AV van 16 juni 2014 om te stoppen met de Beijumkrant is overigens niet rechtsgeldig van aard. Omdat minder dan 10% van de BOB-leden aanwezig was. Zie art. 17 lid 8 van de BOB-statuten. Op de twee/derde-clausule is geen beroep gedaan. Ergo: NIETIGE BESLUITVORMING.

De grote vraag is of de dienst OCSW en de SDC Noorddijk hiervan op de hoogte waren. Nu wel. Bij dezen. Tot uw statutaire dienst.

Anoniem zei

Jammer dat ik nu alleen op de Gezinsbode ben aangewezen als bodem in m'n GFT-container.

Anoniem zei

Drie nieuwswebsites? Sorry hoor maar de BOB heeft geen nieuwswebsite. Waardeloos.

Kees Huizenga zei

1. Hierbij artikel 17 lid 8 van de BOB-statuten van 6 dec. 2006 (zie de website van de BOB) over de besluitvorming van de Algemene Vergadering:

“Art. 17 lid 8: Een besluit van de algemene ledenvergadering kan worden genomen indien tenminste een/tiende deel van het aantal stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij de aanwezige leden met twee/derde meerderheid van de stemmen anders beslissen.” Einde citaat.

Het bestuur van de BOB (John Veldman was de partijdige AV-voorzitter) kende tijdens de AV van 16 juni 2014 dit artikellid dus niet. De BOB heeft volgens eigen zeggen ongeveer 250 leden. Bij meerdere AV’s van de laatste jaren heeft de BOB zich niet gehouden aan dit belangrijk artikellid. Met als gevolgen: nietige besluitvorming in meervoud.


2. De stukken van de speciale BOB-AV van 16 juni 2014 over het stoppen met de Beijumkrant staan niet op de website van de BOB. In de stukken voor de BOB-AV van 22 september 2014 staat een zeer summier verslag van de AV van 16 juni 2014. Er staat onder anderen niet in vermeld dat de heer Evert Sulman van de Commissie van Drie op 16 juni 2014 niet het woord mocht voeren, hoewel de BOB-statuten dit niet verbieden. Zo gaat dat bij de bangelijke bastionclub in Beijum!

Zie art. 9 lid 8 van de BOB-statuten:

“Art. 9 lid 8: De ledenvergaderingen zijn openbaar, tenzij door de ledenvergadering anders beslist wordt. Aan niet-leden kan de vergadering spreekrecht verlenen.” Einde citaat.

Noot: Evert Sulman is dit jaar (voor 16 juni 2014) verhuisd naar een andere wijk. Dan vervalt zijn lidmaatschap van de BOB. John Veldman ontnam hem op 16 juni 2014 het woord! Totaal onrechtvaardig en onrechtmatig gedrag. Zeer autoritair. Hieruit blijkt dat John Veldman een groot wijkprobleem is. “Een splijtzwam”, met grote dank aan mevrouw Maaike Borst van het DvhN.

Kees Huizenga zei

Zie verder Beijumnieuws van 18 juni 2014 en de 57 reacties (tot nu toe):

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2014/06/bewonersclub-trekt-lijn-beijum.html

De logische vraag is: gaat de gemeente Groningen door met het subsidiëren van een "splijtzwam" of gaat ze verder met de aanbevelingen van het rapport "Gesprekken over vrede in Beijum" van 23 april 2014. Ik doel op de Commissie van Drie. Het gaat om wijkopbouw.


Noot: de verweesde website van de BOB is per ultimo 1 november 2014 niet erg veranderd. Wat gaat de dienst OCSW nu doen? Gedogen of doorpakken?