woensdag 22 oktober 2014

MATTIAS GIJSBERTSEN WIJKWETHOUDER VAN BEIJUM EN OMSTREKEN

Vanmiddag om half een werden in het Stadhuis op de Grote Markt kersverse wijkwethouders door burgemeester Ruud Vreeman aan het publiek voorgesteld. In plaats van wijkwethouders zou de naam stadsdeelwethouders beter op z'n plaats zijn. Mattias Gijsbertsen van Groen Links gaat Stadsdeel Oost onder z'n hoede nemen.
Onder z'n hoede nemen is bij nader inzien niet goed uitgedrukt, het is de bedoeling dat een wijkwethouder samen met wijkbewoners op gaat trekken en initiatieven aan gaat jagen in een gezamenlijke zoektocht naar wat een wijk nodig heeft. Wethouder Roeland van der Schaaf: "De verhouding gaat veranderen, de overheid gaat niet meer boven de burgers staan, maar er naast. Wijkwethouders zijn vanaf 1 januari de ogen en oren van de wijk."
Burgemeester Ruud Vreeman is bekend met wijkwethouders. "In Tilburg hebben ze die ook, Groningen loopt niet voorop. Het is de bedoeling dat de aanstelling van wijkwethouders energie gaat genereren, de wijken moeten er beter uitkomen. Of er veel of weinig initiatieven uit een wijk komen is eerst niet relevant, het gaat om het lerend vermogen. Er zal zwaar en fundamenteel op wijkwethouderschap worden gebouwd."

Uit een persbericht: 
De wijkwethouders sturen de nieuwe werkwijze in de wijken aan en signaleren specifieke opgaven. Ze zijn aanjager en boegbeeld en onderhouden nauw contact met hun wijken. De nieuwe aanpak past in het streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet en niemand tussen wal en schip raakt.
In de begroting voor 2015 is 2.2 miljoen euro gereserveerd voor het gebiedsgericht werken. Daarbinnen hebben de wijkwethouders een eigen budget ter beschikking. Dit is bedoeld om acute problemen op te lossen en initiatieven in de wijk te stimuleren.

Voor Beijumers is het belangrijk om te weten dat de wijkwethouders niet alleen in gesprek gaan met stadse bewonersraden, maar dat meerdere groeperingen in een wijk in contact kunnen gaan met de wethouder. En vanzelfsprekend kunnen Beijumers van allerlei pluimage ook initiatieven ter verbetering van de wijk indienen!

Het jaar 2015 wordt een proefjaar. Van der Schaaf: "We moeten bereid zijn om te experimenteren, een gezamenlijke zoektocht met wijkbewoners te voeren en om samen invulling te geven. We mogen hierbij ook fouten maken."
Foto boven: De nieuwe wijkwethouder voor Beijum, Mattias Gijsbertsen. Foto links, vlnr: Paul de Rook, Ruud Vreeman, Ton Schroor en Mattias Gijsbertsen.  Foto rechts, de stads-staart wordt door Paul de Rook aangesneden.

(Bij wijkwethouder Mattias Gijsbertsen ligt een verzoek voor een interview. Binnenkort meer over dit onderwerp)
Update 15.38 uur:
In Groningen krijgt iedere wijk zijn eigen wethouder. Dit is onderdeel van het gebiedsgericht werken waarover afspraken zijn gemaakt in het coalitie-akkoord “Voor de verandering”. Bij het gebiedsgericht werken staan initiatieven van burgers centraal. De gemeente stimuleert en ondersteunt hen hierbij. Hiermee wil de gemeente de leefbaarheid en vitaliteit in de wijken vergroten. De komende maanden spreken de wethouders in de wijken met bewoners en andere betrokkenen over de belangrijkste zaken die er spelen. Het college gaat werkende weg deze  nieuwe werkwijze opbouwen, om zo te komen tot maatwerk per wijk.
Het college heeft de volgende verdeling van de wethouders over de stad gemaakt. Joost van Keulen is wijkwethouder voor het stadsdeel Centrum. Roeland van der Schaaf neemt het stadsdeel Oude Wijken onder zijn hoede. Wijkwethouder voor het stadsdeel Zuid wordt Ton Schroor, het stadsdeel (Noord)West krijgt Paul de Rook. Mattias Gijsbertsen gaat als wijkwethouder in stadsdeel Oost aan de slag.
Lees verder op Ruischerbrug.nl Hier staat uitgebreide info + een overzichtskaart.

16 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Stadsdeel Oost is de nieuwe naam voor het stadsdeel Noorddijk. Jammer dat deze naam verdwenen is. Het gaat om historisch besef.

Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Noorddijk_(Groningen)

Wat is de toekomst van de Stadsdeelcoördinatie van Noorddijk (SDC Noorddijk)? Qua aansturing van beleid. Ik denk hierbij aan Wijkwerken/Wij werken Beijum, de toekomst van de buurtcentra in Beijum, Plein Oost inclusief Innersdijk e.o., WC Beijum, de bussluis in Beijum-West, vuilnis in Beijum (de erfenis van oud-wethouder Jan Seton), de leegstaande videotheek aan de Claremaheerd, hangjeugd, etc.


De heer Ruud van Erp van de SDC Noorddijk heeft nog niet gereageerd op de mogelijke fraude bij de Beijumkrant inzake de bezorgkosten van het jaar 2014.

Zie mijn reacties op:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2014/10/wordt-er-wel-eerlijk-met-de-wijk.html

Ik zal de nieuwe stadsdeelwethouder van Noorddijk hierover binnenkort informeren, evenals de wethouder van Welzijn.

Anoniem zei

Kan Mattias de plunderende schaduwelite nog tegenhouden of heeft hij al een vrijkaartje voor de eerstvolgende Bilderbergconferentie ?

Anoniem zei

Een goed plan! Als kunstenaars uit Beijum plannen willen bespreken kan dat, buurtcentra ook en Buitenfitness idem dito. Ik raad aan dat de internetsites ook contact gaan leggen met de wijkwethouder. Laat je stem horen!

Anoniem zei

"dat meerdere groeperingen in een wijk in contact kunnen gaan met de wethouder" klinkt wel een beetje vies...

Maar goed, de politiek wil open staan voor de mensen. Dan is het wel weer begrijpbaar.

Kees K.

Anoniem zei

Dat jochie gaat het druk krijgen de komende tijd. Zullen veel achter zijn kont aan lopen.

Anoniem zei

Graag me ook af op welke gronden hij in deze positie is gekomen...

Anoniem zei

Hoe staat het met v.m. Montessorischool Expeditie in Beijum-Oost, meneer Gijsberts? De school is ook na fusie met Doefmat nog steeds leerlingen aan het verliezen -er is zelfs geen echte eerste groep meer- en vervult daarbij een negatieve rol in de Wibenaheerd i.p.v. een opbouwende. Het buurt/schoolplein staat nog steeds vol met boventallige containers; allemaal met geld van de gemeente. Ruim die shit op man! En Ruud van Erp, zgd. wijk-gemeente-beambte, gelijk ook maar meenemen voor die zeperd.

Anoniem zei


Hij krijgt het voordeel van de twijfel, of hij alles kan bolwerken.
Het lijkt me echt meer een jochie dan een man maar juist zijn jongheid kan zijn sterke kant zijn.

Anoniem zei

Zolang er foetussen op het stadhuis zitten, kunnen we best een "jochie" gebruiken in Beijum om de belangen van de kwetsbaren te behartigen.

Anoniem zei

Sorry maar ik had liever een zwaargewicht gehad. Nu krijgen we een Gl man met wilde haren. Jammer.

Anoniem zei

Het aantal kilo's van een politiek zwaargewicht wordt vaak vooral bepaald door de hoeveelheid corruptie die hij/zij met zich mee heeft te zeulen.

Jammer dat plaatsing van een reaktie pas vaak lukt na 13 keer een onleesbare lettercombinatie in te moeten vullen. Bizar.

Anoniem zei

We doen er goed aan Mattias van Groen Links een kans te geven. De Partij van de Aardbei heeft het gewone volk immers totaal verraden.

Ik ben nu bij de 11-e poging om het bericht door te kunnen sturen. De ellenlange letterreeksen blijven onleesbaar. Hopelijk lukt het nu, want anders ga ik stoppen.

Anoniem zei


23 oktober, 2014 08:48

Anoniem Anoniem zei...
Hoe staat het met v.m. Montessorischool Expeditie in Beijum-Oost, meneer Gijsberts? De school is ook na fusie met Doefmat nog steeds leerlingen aan het verliezen -er is zelfs geen echte eerste groep meer- en vervult daarbij een negatieve rol in de Wibenaheerd i.p.v. een opbouwende. Het buurt/schoolplein staat nog steeds vol met boventallige containers; allemaal met geld van de gemeente. Ruim die shit op man! En Ruud van Erp, zgd. wijk-gemeente-beambte, gelijk ook maar meenemen voor die zeperd.

23 oktober, 2014 09:52


hallo anoniem,

ik heb je reactie even gekopieerd zoals je ziet.
ik was destijds 1 van de 40 mede oprichters van de Montessorischool.
jij zegt nu dat er nieteens een echte eerste groep is, na de samenvoeging?
man o man!!!
wat kan ik me daar toch weer woest om maken.
al sinds heel veel jaar sta ik zeer ver af van alles wat maar met lagere scholen te maken heeft maar als ik dan zoiets als jouw commentaar lees, begint het van binnen weer te gggrrrr-en.
van mij mag je nog vaker soortgelijke reacties plaatsen hier, hoor :-)!!

gr, Therèse

Kees Huizenga zei

Heel goed, Johan, dat je de aanwezige voorzitter en secretaris van de BOB (toevallig) op de foto hebt gezet.

Beijum was bij deze presentatie dus goed vertegenwoordigd. Ook door Beijumnieuws.


Wat betreft De Expeditie: verantwoordelijk voor deze trieste en ondoelmatige scholenfusie is het bestuur van de openbare onderwijskoepel O2G2. De heer Ruud van Erp van de SDC Noorddijk is hiervoor niet verantwoordelijk.

Anoniem zei


beste Kees,

het is maar een vraag maar als ik hem niet stel, weet ik helemaal niks.

denk je dat dat hele fusie gedoe weer terug te draaien is?
zoals het daar nu is, is het toch 1 waardeloze boel?

gr, Therèse

Kees Huizenga zei

@ Therèse

Ik hoop dat er een einde komt aan dat"fusiegedoe". De openbare onderwijskoepel O2G2 had nooit opgericht moeten worden. De gemeenteraad en de wethouder van Onderwijs staan buitenspel.

O2G2 ziet scholen als bedrijfsmatige eenheden. Adviezen van een peperduur organisatieadviesbureau worden uitgevoerd met miskenning van de identiteit van de scholen en hun wortels in een sociale omgeving.

Ik hoop dat de wal het fusieschip zal kunnen keren. Ook bij gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties.