zondag 26 oktober 2014

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (206)

Er zijn in Europa meer dan 10.000 soorten nachtvlinders. In Nederland komen meer dan 2400 soorten voor, waarvan ruim 1480 behoren tot de zogenaamde kleine nachtvlinders (micro’s).
De overige soorten worden vaak samengevat onder de term ‘macro’s’: de grote nachtvlinders.
Vrijwel alle nachtvlinders vliegen ‘s nachts, maar ruim honderd soorten zijn ook overdag actief: de dagactieve nachtvlinders. De verdeling in groot en klein moet men niet te strikt nemen - er zijn macro's die een stuk kleiner zijn dan bepaalde micro's.

Tot de grote groep microvlinders behoren ook de koolmotten. Ze zijn nog weer onderverdeeld in verschillende geslachten, waaronder het geslacht Plutella. Uit dit geslacht komen in ons land twee soorten voor: het koolmotje en het gemarmerd koolmotje (foto). Het gemarmerd koolmotje is een lichtgrijze mot met in de lengterichting een bruine lijn. De antennes hebben op het eind drie donkere ringen. Deze vrij algemeen voorkomende vlinder heeft een spanwijdte van 14 tot 17 mm en vliegt van eind april tot november in twee generaties en in sterk wisselende aantallen. De vrouwtjes zetten hun eitjes vooral af op de damastbloem, de eitjes overwinteren. Het gemarmerd koolmotje komt voor in Europa, Klein-Azië, Noord- Amerika.

Het koolmotje is, met een spanwijdte van 13 tot 15 mm, iets kleiner. Deze vlinder trekt elk jaar vanuit zuidelijk Europa ons land binnen en plant zich hier voort vanaf begin juni. Een koolmotje is in staat ca, 80 eitjes af te zetten. Deze worden apart aan de onderzijde van het blad afgezet. Afhankelijk van de temperatuur duurt de ontwikkeling van ei tot rups vier tot acht dagen. De larven vreten van het blad. Eerst vreet het rupsje aan de opperhuid, later zorgt de rups voor kenmerkende ronde venstervraat. Dit larvestadium duurt 3-4 weken. Het verpoppen gebeurt aan de onderzijde van het blad en duurt ongeveer twee weken. De tweede en derde generatie verschijnen in juli-augustus en zijn omvangrijker dan de eerste. De rupsen van het koolmotje veroorzaken in de koolteelt vaak een aanzienlijke economische schade. Ze kunnen goed tegen lage temperatuur, zodat er in november nog vretende rupsen zijn.

(Info: Wikipedia, proeftuinzwaagdijk.nl en tuin-thijs.com/vlinders.htm)


 Foto +tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: