woensdag 30 maart 2016

BEIJUM HEEFT WEER EEN WIJKKRANT: DE BEIJUMER

DE EERSTE PAGINA VAN DE NIEUWE WIJKKRANT

Deze dagen moet je uitkijken met (pers)berichten. Alle journalisten en redacties zijn extra alert, ze wensen niet in een 1 april-grap te stinken. Daarom even nadrukkelijk: bovenstaande mededeling en afbeelding zijn echt, het is geen 1 april grap. Beijum heeft een nieuwe wijkkrant.

De afgelopen weken staken een paar enthousiaste Beijumers de koppen bij elkaar. Aan alle kanten hoorden ze: "Wat jammer dat Beijum geen wijkkrant meer heeft."
Een paar vergaderingen volgden. Ervaring uit de wijk werd gebundeld. We hebben een uitgeverij, Leander genaamd, uitgever van onder meer het Beijumboek, de Regiokrant en de wijkgidsen. Twee webmasters die ervaring hebben met het maken van berichten en van kranten, te weten Hans Koopman van Lijn6 en ondergetekende van Beijumnieuws, en een enthousiast bestuurslid, en Beijumer, van Het Trefpunt.
Tijdens een vergadering: gaat ie er zo uitzien?
Genoemde betrokkenen vonden elkaar verrassend snel. Over twee dingen waren ze het direct eens, de nieuwe wijkkrant gaat De Beijumer heten, en bovenal, de redactie ervan zal onafhankelijk zijn.

Over dat laatste, aan een onafhankelijke redactie, heeft het in Beijum tijdens de laatste zeven jaar van de Beijumkrant ontbroken. Dit door een op macht beluste houding van degenen die het in de bewonersclub van Beijum voor het zeggen hadden. Weg Beijumkrant in november 2014Over deze tragiek, hoe de club 'Beijum' en Beijumers van zich vervreemd heeft en vrije redacties heeft weggejaagd, en zelf kopje onder aan het gaan is, is verder genoeg gezegd en geschreven.

De nieuwe wijkkrant zal vanaf eind april in eerste instantie met vier pagina's in de Regiokrant van Uitgever Jaap van Leeuwen (Leander) verschijnen. Naar verwachting zal dit pagina-aantal in de loop van het jaar worden uitgebreid. Als Beijumers vandaag, woensdag 30 maart 2016, de Regiokrant in de bus vinden, kunnen ze kennismaken met bovenstaande door Hans Koopman opgemaakte pagina.

Foto links, Jaap van Leeuwen showt tijdens een vergadering een toen nog mogelijke versie van De Beijumer. Om de onafhankelijkheid van de nieuwe wijkredactie te waarborgen, gaat de uitgever er zelf geen deel van uitmaken.

De Beijumer zal een wijkkrant van en voor heel Beijum worden. Tips, kopij, reacties, brieven etc. graag mailen naar redactie@beijumer.nl

RADIO NOORD ZAL VANOCHTEND TUSSEN ONGEVEER HALF ELF EN HALF TWAALF AANDACHT BESTEDEN AAN DE GEBOORTE VAN DE NIEUWE WIJKKRANT VAN BEIJUM!

11 opmerkingen:

J. zei

Gefeliciteerd!

Anoniem zei

goed zo

vlindertje73 zei

Dat is leuk een wijkkrant! Zou iedere wijk moeten hebben.

Kees Huizenga zei

In het verleden haalde Leander Media (Jaap van Leeuwen) de advertenties op voor de Beijumkrant. Op een bepaald moment hoefde dit niet meer van de BOB. Dit heeft geleid tot "oud zeer".

De Beijumer wordt (vooralsnog) onderdeel van de Regiokrant Groningen. In De Beijumer kunnen advertenties komen van het Beijumer bedrijfsleven, inclusief de bedrijven van de honderden ZZP'ers. Ik verwijs verder naar de advertenties in de Leander Wijkgids van Beijum/De Hunze. Leander Media is de verbindende commerciële schakel en - schaker.

Van de genaaste BOB-krant / BOBWAARHEID (met dank aan Jochem Atema) in oktober 2007 naar De Beijumer van maart 2016. De vrije Beijumer met een onafhankelijke redactie. Vrij van de solistische en eigendunkelijke BOB, die haar lijfblad gebruikte als strijdmiddel/strijdkreet. De cirkel is weer rond.

Er wordt gewerkt aan een redactiestatuut, zo vernam ik uit zeer betrouwbare bron.

De Beijumer: van harte welkom in de dreven van Beijum. Zeker voor de ouderen in de wijk.


Verzoek: graag een uitgaansrubriek, lezingen, evenementen in buurtcentra, festijnen, etc.

Jan Fré Boven zei

www.beijumer.nl?

Kees Huizenga zei

Jan Fré Boven heeft gelijk. In de krant staat rechts bovenaan een fout.

Het moet zijn: http://www.debeijumer.nl/

Dan verschijnt de eerste wijkkrant in beeld.

Anoniem zei

Houd ajb de Bob buiten de deur en maak er iets moois van! Proficias.

Ria zei

Jammer dat je met een Ja/Nee sticker dus geen Regiokrant en/of de Beijumer krijgt he. Verder leuk initiatief. Jammer dat er weer gesneerd moet worden. Als dat de tendens ook is in die nieuwe Beijumerkrant, ben je dus niet voor iedereen.

Kees Huizenga zei

Dag Ria,

Met een Ja/Nee-sticker krijg je de Groninger Gezinsbode (GG) in jouw brievenbus. Bij deze GG zit sinds enige maanden de Regiokrant Groningen van Leander Media. Kijk maar!

Wat betreft het "sneren": de zwaar gesubsidieerde BOB (circa € 18.000 per jaar) maakte per 1 november 2014 een einde aan de Beijumkrant. Zonder subsidie start het Particulier Initiatief (PI) met De Beijumer. De BOB moet krachtens de Algemene Subsidie Verordening (ASV) de wijk voorlichten, met de wijk communiceren en wijkbewoners activeren. De BOB voldoet hieraan al vele jaren niet. De gemeente Groningen gedoogt en gedoogt.

Heel mooi is dat de Sociale Long Beijum het gat opvult, dat de BOB heeft laten liggen. Radio Beijum, de Regiokrant Groningen, Lijn6.com en Beijumnieuws zijn belangrijke pionnen op het communicatieveld van Beijum.

"Sneren" moet volgen mij kunnen. Het beestje bij zijn naam noemen. Beledigen is iets anders.

Ik spreek de hoop uit dat de BOB verheugd is over de verschijning van De Beijumer. Wat goed is voor de wijk(communicatie), dient toch toegejuicht te worden, nietwaar? Het gaat om inclusief denken en doen.

Kees Huizenga zei

Afgelopen woensdag was Johan Fehrmann te gast bij De Centrale van RTV Noord. Hier luisteren elke dag meer dan 100.000 Groningers naar. Vanuit de gehele provincie.

Hierbij de RTV-radiolink:

http://www.rtvnoord.nl/radio/programma/20030/De-Centrale/aflevering/2856

Johan krijgt twee keren het woord. Vanaf ongeveer de 36-ste minuut en de 135-ste minuut. Met de muis kunt u de afluistertijd instellen.

Johan maakt in totaal ongeveer twintig minuten reclame voor De Beijumer. Hij spreekt kort over het verleden, omdat journalisten hier altijd naar vragen. De beheerder van Beijumnieuws gaat zakelijk, to the point en beheerst in op de vroegere perikelen met de Beijumkrant van de BOB (niet van, voor en door de bewoners van Beijum).

Een nieuwe wijkkrant heeft immers altijd een oorzaak, die benoemd dient te worden. Maar, inderdaad, we moeten vooral (vooruit)zien naar een nieuwe wijkkrant, waarbij de uitgever gelukkig niet in de redactie zit. De structurele weeffout met de verkokerde Beijumkrant wordt welbewust NIET herhaald. Dit komt te staan in het Redactiestatuut van De Beijumer.


Nog een correctie in een reactie van gisteren. De zin moet luiden:

"Sneren" moet volgens mij kunnen. Het beestje bij zijn naam noemen. Beledigen is iets anders.

Kees Huizenga zei

Zie tevens:

http://www.lijn6.com/index.php/lijst/politiek-22/reportages/3690-de-papieren-beijumer