dinsdag 29 maart 2016

HUISHOUDELIJKE MEDEDELING

Zoals eerder vermeld draait Beijumnieuws deze week in verband met de paasvakantie een tandje lager.
De column van Han Borg is binnen (woensdag 18:00 uur).
De series Oude Doos en Aardbevingsschade (door gaswinning) in Beijum slaan wellicht ook een week over.
Een nieuwe bijdrage van Atsje-Beijumskap-Straatsma is nog opportuun. Komt in principe wel.

Geen opmerkingen: