zondag 20 maart 2016

FOEI, FOUT, BOEH, MAG NIET!


Gelukkig waren de wijkagenten niet in de buurt. Wijkagent Hofman en zijn collega Klaas van Eeks niet. Wat zou het een forse bekeuring zijn geworden....

Mag niet mag niet. Maar moet kunnen moet kunnen.
Afgelopen week. Ondergetekende stond op tijd voor een late dienst in Drenthe. Tergend langzaam kroop een tractor richting de bocht in de wijkring ter hoogte van de afslag naar Winkelcentrum Beijum. Er kwam niks aan van links en de blogger bedacht zich geen moment en stoof de verkeerde rijbaan op om z'n weg richting kruispunt Beijum Zuid te kunnen vervolgen.

Geen tegenligger. Tegen de richtingpijlen opscheuren naar zeventig, tachtig en voorbij de tussenberm en ruim voor de heuvel naar rechts zwenken, Tjakka. Wie doet me wat.

De lezer zal bovenstaande met gefronste wenkbrauwen en oplopende verontwaardiging lezen. Wat mankeert die blogger wel niet? Denkt hij soms dat hij zich alles kan permitteren?

Terechte commentaar. Wees maar gerust, ondergetekende fantaseert bovenstaande er een beetje op los. Ingegeven door het feit dat hij een of andere automobilisten-hork dit onlangs daadwerkelijk zag doen. Levensgevaarlijk.

De linker foto is vanaf de andere kant genomen, de 'heuvel' , brug over de Zuidwending, zien we vanaf de andere kant. In het midden zien we twee doorgetrokken strepen en dat betekent: niet van rijbaan verwisselen. De rechter afbeelding is vanaf de 'heuvel' gemaakt. Ook hier weer de doorgetrokken strepen. terecht dat die er zijn, je ziet tegemoet komend verkeer immers niet aankomen. Op het einde rechts, nog steeds de rechter foto, zien we de omgekeerde situatie in vergelijking met bovenstaande foto.

De hork had van ondergetekende geverbaliseerd mogen worden. Dat was een beste flap geweest. Zeventig rijden. Verkeerde rijrichting. En ook nog eens doorgetrokken strepen over rijden.

Geen opmerkingen: