zondag 13 maart 2016

BUITENSPELEN KAN OOK OP DE KOP VAN HET GROENE HART


Mooi al die speelveldjes in de wijk, maar wij zoeken wel een eigen plekje om te spelen. De al weken op de kop van het Groene Hart van Beijum liggende berg klei bijvoorbeeld.

Zie foto boven. Links ligt de Ypemaheerd, rechts helemaal over het groen de Galkemaheerd en er tussen in een nog kale vlakte.

Op de linker foto zien we rechts de parkeerplaatsen voor de Ypemaheerd, foto rechts helemaal achteraan een huizenrij van de genoemde Galkemaheerd.

Nog even bij de rechter afbeelding blijven, wat zijn we toch voor bomen in Beijum. We geven kwetsbare exemplaren een steuntje in de rug en spalken ze zodat ze goed overeind blijven staan.

Nog even uit een eerder bericht:
De Groene Long in Beijum wordt ter hoogte van zorgcentrum Innersdijk overzichtelijker en toegankelijker. Dat heeft het stadsbestuur met bewoners, natuurvrienden en professionals afgesproken. Er worden onder meer bomen gekapt.
Er worden 67 bomen gekapt. 35 andere bomen komen daarvoor in de plaats. Ook andere planten worden weggehaald en in mindere mate vervangen door heesters. Ook de oevers van de vijvers, wegen en het trapveldje bij de Ypemaheerd worden opgeknapt. Het park moet daardoor opener, aantrekkelijker en toegankelijker worden.
Alle bewoners en andere betrokkenen krijgen nog de kans te reageren op de plannen. Begin volgend jaar kunnen de werkzaamheden beginnen. OogTV
Overzichtelijker en toegankelijker? Je kunt het ook kaal en onaantrekkelijk noemen. Tot nu toe in elk geval. Er zou een soort van bloemenweide worden aangelegd, herinnert de blogger zich.

Smaken verschillen, ieder z'n of haar eigen kijk op de zaak. Maar voor de blogger had het natuurpark niet 'opgeknapt' hoeven worden. Dan had de ruim een miljoen euro aan andere zaken besteed kunnen worden. En dan hadden we die lelijke witte bruggen niet gehad die over een smal water lopen. Liever een oer-park dan een door mensenhanden omgevormde gecultiveerd park dat we interessant een ecologisch park gaan noemen.
Foto beneden, we zien een tiental stompjes van wat ooit bomen waren boven de grond uitsteken.

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Op 22 februari 2016, tijdens de Derde Beijumsessie van de Sociale Long, deelde Theo Smit de aanwezigen mede dat de Klankbordgroep Groene Long was opgeheven. Gegeven de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de "derde fase" van de opknapbeurt van de Groene Long.

Heeft de Klankbordgroep Groene Long, waarin ook ambtenaren en vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties zaten, zich ooit publiekelijk aan de wijk Beijum verantwoord? Ook financieel?

De jaarverslagen van de BOB van de laatste jaren laten zich nauwelijks of niet uit over de werkgroep Groene Long en de boven genoemde klankbordgroep. Waarom toch deze geslotenheid? Ik doel met name op het duo Theo Smit en Frans Egberink.


Noot 1: heeft u ooit een NLA-jaarverslag van het NLA-wijkteam Beijum gezien? Bestaat er een stedelijk document over de besteding van de NLA-middelen (het NLA 2.0) over de tweede NLA-periode 2011-2014?

NLA staat voor Nieuw Lokaal Akkoord. Zie verder op Google.

Noot 2: Theo Smit zit eveneens in de Klankbordgroep Nieuwbouw Innersdijk. Dit mede vanwege het feit dat hij secretaris is van de Stichting Buurtcentra in Beijum (BIB).