vrijdag 11 maart 2016

EERSTE BOOMPJES STAAN LANGS DE ZUIDWENDING


Het is even wennen en het oogt allemaal nog erg kaal, De eerste nieuwe boompjes langs de Zuidwending hebben een vorstnacht achter de rug.

Maar daar zullen ze wel tegen kunnen, de natuur zeurt en jammert nooit. Dat doen mensen meestal. Smaken verschillen, ondergetekende vindt de sprietige jonge boompjes (nog) geen waardevolle vervanging voor de oude hoge bomen die er tot een maand geleden nog stonden. Laten ze maar gauw gaan groeien en bloeien en groter worden.

Op de voorgrond zie we een verwijderde zitbank. Die styond vijf meter verderop en er op zittend kon je vier meter verderop naar de groene dijk kijken, zie nog eens hier.
Rechts zien we een stikje dak van de naastgelegen Calvijnschool.

Update 14:45 uur:

Nationale Boomfeestdag 2016

Op woensdag 16 maart wordt de 60e Nationale Boomfeestdag gevierd. In de gemeente Groningen vindt dit feestelijke evenement plaats aan de Froukemaheerd in de wijk Beijum. Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van GBS Calvijnschool planten die dag 96 bomen naast hun school aan de Zuidwending . Twee leerlingen planten samen met wethouder Joost van Keulen de eerste lindeboom.

U bent van harte uitgenodigd om bij dit feestelijke moment aanwezig te zijn.

Bomen zuiveren de lucht, houden de stad leefbaar en zijn goed voor de gezondheid van mensen. Om het belang van bomen op een positieve manier onder de aandacht van kinderen te brengen wordt jaarlijks de boomfeestdag gevierd. Het thema is dit jaar; Bomen en Bossen. Veel kinderen komen niet of veel te weinig buiten; ze komen te weinig in contact met de natuur om hun heen zowel thuis als via de school. Dit terwijl we allemaal weten dat groen in stad en buitengebied elk mens gelukkiger, gezonder en socialer maakt. 
Kortom het is heel belangrijk om kinderen naar en in de bossen te krijgen, ze het bos te laten ervaren, beleven, voelen en ruiken.

De organisatie is in handen van het team Natuur- en Duurzaamheideducatie (NDE) en de mensen van de bomenploeg van de gemeente Groningen. Als voorbereiding op de boomfeestdag worden er een aantal lessen gegeven op GBS Calvijnschool.

Het programma voor de boomfeestdag ziet er als volgt uit:

11.00 uur ontvangst door Jurian Bajema (NDE) en korte toespraak wethouder Joost van Keulen
11.10 uur planten eerste boom door kinderen en wethouder van Keulen, onthullen herinneringspaaltje
11.15 uur planten overige bomen
11.45 uur drinken en appel voor de kinderen
11.55 uur afsluiting programmaGeen opmerkingen: