zondag 27 maart 2016

ONDERTUSSEN IN LEWENBORG (Nieuwe columnist)

Wat een leeg plein bij Winkelcentrum Lewenborg. De mensen kunnen er wel lekker zonnen en luieren....

Wat een hoge flat
 Zo af en toe gaat deze ras-Beijumer richting Lewenborg. Er zit een handige en goedkope winkel in het winkelcentrum aldaar. Van koelvloeistof voor in de auto tot oortjes voor in de telefoon, je kunt het er allemaal kopen.


Een beetje water, maar geen kanaal....
Je moet een beetje vriendelijk blijven richting je buren, een goed contact is erg belangrijk. Maar ja, hoe moet je het zeggen en toch vriendelijk blijven? Gewoon maar met de deur in huis vallen: Lewenborg is het net niet. Het doet leuk mee aan de oostzijde van de stad Groningen, maar wees eerlijk: het is geen Beijum.

Ok, ze hebben daar een Action. Leuk. Maar geen Groene Hart in de wijk. Geen kanaal, zoals wij de Zuidwending hebben. Het is een gewone doorsnee-wijk in de stad. In Beijum wonen heel veel rare en bijzondere mensen, in Lewenborg komt iedereen betrekkelijk normaal over. We hebben een Beijum Zuid en een Beijum Noord. Lewenborg heeft maar één ingang vanaf Ring Oost. Ze hebben er geen Plein Oost. Vast ook geen senior die een hennepplantage in een seniorenflat begint. Hallo Lewenborg, wij hebben een Sociale Long, hebben jullie ook zoiets? Radio Lewenborg?

Van Beijum naar Lewenborg, het doet de blogger een beetje denken aan de tijd dat hij in West Berlijn woonde. Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw was dat. Regelmatig ging hij van Berlin Friedrichstrasse nach der DDR, nach Ost Berlin. Wat een overgang. Wat een verschil.

Zo kan die wel weer. Waar blijft de paasgedachte? Een beetje Lewenborg met de DDR gaan vergelijken? Er zijn grenzen.
Het wordt de hoogste tijd dat ondergetekende een beetje gaat dimmen en zich wat vriendelijker richting zijn minder bedeelde zuiderburen (kunnen zij het helpen dat Beijum leuker is?) gaat opstellen. Wie kaatst kan de bal immers verwachten....

Vanaf morgen zal wekelijks op de maandag (18:00 uur) een column vanuit Lewenborg deze (Beijum)kant op vlinderen en op Beijumnieuws gaan verschijnen.

8 opmerkingen:

DDD zei

Niet helemaal met je eens. Heb een paar jaar gewoond in Lewenborg, met veel plezier, en nu al weer 18 jaar in Beijum. Maar het winkelcentrum in Lewenborg is toch wel veel groter en uitgebreider als hier in Beijum. Vergeet ook de Hema bijvoorbeeld niet. Ik kom daar dan ook nog steeds met enige regelmaat.

Kees Huizenga zei

Lewenborg heeft één wijkcentrum en één winkelcentrum. Dat is heel goed. In Wijkcentrum Het Dok zijn vele instanties gevestigd, waaronder de Openbare Bibliotheek. Ook Lewenborg heeft een ten dele overdekt winkelcentrum.

Beijum heeft zogenaamd twee winkelcentra. Feitelijk is dit onjuist. Het WC Beijum (in Beijum West) is het centrum van Beijum. Plein Oost is een soort dienstencentrum met veel leegstand en een kale vlakte. De vraag is of de perifere Openbare Bibliotheek aan de oostkant van Beijum het nog lang uithoudt. Een OB moet midden in de wijk staan.

Anoniem zei

Haha grappig. Waarom heet het daro eigenlijk Lewenborg en geen Leeuwenborg?

Kees Huizenga zei

Volgens mij door de aanwezigheid van de boerderij “Lewenborg” (of "De Lewenborg") aan de Stadsweg. In Ulgersmaborg. Bij de entree van de wijk Lewenborg.

Zie:

http://beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/e8d9abe5-9071-3913-9990-235387dde18f

https://www.buurtlink.nl/buurten/ulgersmabuurt/buurt-in-beeld/de-lewenborg-in-1984-verkocht-de-gemeente-de-boerderij-aan

De Regiokrant Groningen van 23 februari 2015 schrijft evenwel over boerderij “De Leeuwenburg”. Zeer opmerkelijk. Die naam staat, geloof ik, op het hek.

Zie:

http://www.regiokrantgroningen.nl/flippingbooks-regiokrant/filesregiokrant20150223/assets/common/downloads/Regiokrant%2023%20februari%202015.pdf

Anoniem zei

de door huizenga voorgestelde verhuizing van de bibliotheek van Beijum Oost meer naar het midden zal ongetwijfeld het einde van de bibliotheekvestiging in Beijum betekenen. De bibliotheek zit nog in Beijum juist om leefbaarheidsredenen van het oostelijk, achterblijvende wijkdeel nog enigszins levendig te houden. Anders was de bibliotheek in de wijk allang samengevoegd met Lewenborg; en was Beijum Oost afgeschreven als (deel van) stadswijk

Kees Huizenga zei

Voor de goede orde: ik stelde niet voor dat de bieb van Beijum moet verdwijnen. Anoniem beweert dit overigens niet. De kans dat deze bibliotheek van het Groninger Forum in aanmerking komt als slachtoffer van de bezuinigingspolitiek van de gemeente Groningen lijkt mij zeer groot. Mede vanwege de sluiting van De Expeditie in Beijum Oost per 1 augustus 2016. Een andere reden is de achteruitgang van de leerlingen van de basisscholen. De bekende "krimp".

Ik stelde verder niet voor dat deze bieb moet verhuizen naar de vroegere locatie van WIJ BEIJUM aan de Emingaheerd. Bij nader inzien is het zeker de moeite waard om dit te overwegen. Deze gedachte is om 18:18 uur niet bij mij opgekomen. Bedankt voor deze mooie suggestie, anoniem. Graag ook meer boeken, (buitenlandse) tijdschriften en kranten in de wijkbibliotheken. Met brede leestafels en de mogelijkheid om koffie te drinken. Een fors uitgeklede bibliotheek trekt minder bezoekers. Dat weet elke PR-deskundige en elke marketingdeskundige.

Nog een hint: er komen in Lewenborg en Beijum steeds meer ouderen te wonen. Het Groninger Forum zou hier op in kunnen spelen. Goed kijken naar de doelgroepen, die een bibliotheek wil bedienen. Ik denk verder aan het opzetten van leesclubs rondom bepaalde auteurs, mede op instigatie van de bibliotheken. Dit kan mede bevorderd worden door middel van het Internet, dat besef ik terdege.

Tot slot: is het mogelijk om een ouderencafé op te zetten in de directe nabijheid van een bibliotheek of een buurtcentrum? In Het Dok in Lewenborg is dit zeker mogelijk. Misschien ook in Het Trefpunt aan de Beijumerweg?

Anoniem zei

Misschien moet de blogger nog eens goed de nabijgelegen wijk bekijken. Met de Lewenborgsingel, waar je zo heerlijk langs kunt fietsen, is er toch zeker een soort van kanaal en het LeRoygebied zou je als Groene Long kunnen zien...

Het valt allemaal best wel mee dus, daar in Lewenborg, het kon minder, zeg maar ;-)

Ria

Kees Huizenga zei

"Het Brugborgboek", geschreven door Willem Pauwelussen, geeft uitstekende informatie over het burgemeestersgeslacht Lewe. Lubbert Lewe was burgemeester van Groningen. Zijn zoon Geert Lewe volgde hem op. In de tweede helft van de 15-de eeuw. De wijk Lewenborg is genoemd naar dit invloedrijk geslacht, woonachtig op het landgoed Lewenborg in de borg Lewenborg.

Ik verwijs naar de pagina's 38-39.

Wat betreft boerderij De Leeuwenburg verwijs ik naar de pagina's 52-53. Ik citeer pagina 52:

"Volgens lijsten van de 'commune de Noorddijk' van 1814-1817 was de boerderij - die oorspronkelijk hoorde bij het landgoed van de vóór 1740 afgebroken Lewenborg - in de vroege negentiende eeuw eigendom van Johannes Dirks Oosting en Willem Hindriks Bierma. In 1821 was het grondgebied van de Leeuwenburg 83 grazen groot."

Een gras als oppervlaktemaat is volgens Wikipedia:
"Eén gras is de hoeveelheid gras die nodig was voor een koe en bedroeg iets minder dan een halve hectare. Dit komt dus neer op twee koeien per hectare, terwijl tegenwoordig drie of meer koeien per hectare worden gehouden."

Het grondgebied van De Leeuwenburg omvatte in het begin van de 19-de eeuw ongeveer 40 hectare (naar beneden afgerond). Een zeer groot gebied.