maandag 14 maart 2016

MAANDAGOCHTEND (268)

 
Nog een paar weken en Beijum kleurt weer lichtgroen en dan zwieren de kinderen weer naar het schooltuincomplex aan de Beijumerweg. Wat prettig dat schoolkinderen natuurles krijgen en er derhalve vertrouwd mee raken.

Zie foto boven, de vogels, meeuwen, of hoe je die krengen ook maar moet noemen, mogen nog even vrijelijk in de klei rondpikken. In april krijgt menig basisschoolkind hier weer een eigen afgebakend tuintje om te verzorgen. Dan moet het gepik afgelopen zijn, de zaadjes liggen immers een centimeter of wat onder de grond klaar om tot wasdom te kunnen komen.

Kijk voor de aardigheid eens naar de methode om pikkende vogels uit de tuintjes weg te houden, foto van twintig jaar geleden.

Het irriteert niet dat vogels proberen lekkere hapjes te pikken, het behoort immers tot het spel van de natuur. Het stoort ook niet dat er vlakbij, in de sloot tegenover de Boerderijum, langs de Beijumerweg honderden kastanjes in een groene drab liggen te drijven. Zie onderste afbeelding. Daar heeft geen mensenhand tussen gezeten. Sterker, je kunt je er over verwonderen wat maakt dat 'de natuur' het zo gaat regelen dat praktisch alle kastanjes uitsluitend in de groene drab en in een hoek van de sloot terecht zijn gekomen.

Let vooral niet op de lege  blikjes die er ook liggen. En ach ja, tegenover de ingang van het Trefpunt ligt een soort van hek in de sloot. Bij de Galkemaheerd ligt ook een stuk ijzer, zie foto links.

Het was een idee geweest als de generaties die voor de huidige schoolgaande kinderen jong zijn geweest vroeger ook natuurles hadden gekregen. Betrokkenheid met de natuur of een diepe onverschilligheid, dat maakt nogal een verschil.

Genoeg moralisme op de tweede maandag in maart 2016. Komende zaterdag wordt het Groene Hart van de wijk weer door kloeke opruimers schoongemaakt. En van 4 tot 23 april heersen de Lentekriebels weer. Vervuilen en opruimen zou je het oeverloze menselijke spel der natuur kunnen noemen.
Een prettige week toegewenst. Over twee weken is de zomertijd al weer ingegaan. Licht is altijd sterker dan duisternis.


.

Geen opmerkingen: