vrijdag 17 februari 2023

RECREATIEPARK KARDINGE (293)
 Nog steeds is niet duidelijk wat er op de parkeerplaats voor het Alfacollege staat te gebeuren.

Zie ook het bericht van twee weken geleden

En zie ook foto boven, gistermiddag gemaakt, we wachten rustig af.
Vlakbij zijn onlangs twee bijeenkomsten georganiseerd over de toekomstige ontwikkelingen van het grijze gebouw dat Sportcentrum Kardinge heet.

Het oude onderkomen heeft zijn langste tijd gehad
Er komt een nieuw sportcentrum, een campus, bewoning dus. Een vijfjarenplan.

Lees daarover meer in de komende wijkkrant, die ploft maandag of dinsdag bij Beijumers in de bus.

Foto links, zoals bekend moge worden geacht grenst het recreatiepark aan de oostelijke ringweg.

 Het Kartcentrum en ook genoemde sportopleiding zijn vanaf de ring te zien.

Foto rechts, een van de toegangswegen vanuit Beijum naar Kardinge (ter hoogte van de Fossemaheetrd is er ook een). 

Het Koerspad. er moet soms gewerkt worden bij de sloten en/of bosschages.

En dat gaat zo te zien wel eens met de botte bijl. 
Update 18:30 uur. Toegevoegd...zie beneden...een loopgroep liep afgelopen week met verlichting aan via het genoemde Koerspad het Kardingerpad in.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

De bomenlaan op de centrale as door het Kardingegebied zal worden omgezaagd en vervangen door jonge aanplant op ruime plantafstand, zo willen de Gemeente Groningen en Natuurmonumenten. In de gezamenlijke Gebiedsvisie Kardinge geeft! beschrijven ze hoe de kilometerslange, ruim 20 meter hoge Italiaanse populierenlaan op de dijkkruin die de verbinding vormt tussen de Uilenborg en Noordermolen zal worden gekapt of afgezaagd, in een poging een make over naar meer diversiteit te maken. Er komen langzaamgroeiende jonge eiken, beuken en iepen op ruimere plantafstand ter vervanging. De beleving van een laan is door deze kaalslag de komende 75 jaar weg als het aan de gemeente en de natuurclub ligt.
klokkenluider is zelfde persoon die natuurbegraafplaats in noordelijke weidegebied van Beijum oppikte uit gemeente stukken en openbaarde bij Beijumnieuws

Marijke zei

Wat is dit voor een bizar nieuws!! Is dit echt waar??

Anoniem zei

Dit zie ik daarover in het stuk staan:
‘De populieren van de Centrale as willen we uitdunnen zodat de bomen elkaar minder be- concurreren en sterker worden. Daarnaast vervangen we ze voor duurzamere zuilbomen, zoals iep, beuk en eik. De laan met peren zul- len we geleidelijk omvormen naar een laan met oude vruchtdragende perenrassen’

Hoe zal dat uitpakken?
Marijke

Kees Huizenga zei

Op dinsdagavond 7 februari 2023, tijdens de tweede inloop, las ik hierover niets op de informatiepanelen. Ik doel op het (ten dele) kappen van de prachtige populieren langs deze rustieke laan.

Zie:

https://gemeente.groningen.nl/file/februari-2023-panelen-inloopbijeenkomsten-toekomst-kardinge?utm_campaign=Toekomst+Kardinge&utm_medium=email&utm_source=Mailer


Maar "uitdunning" van de populierenbomen is toch iets anders dan massaal kappen?

Ik verwijs naar de reactie van vanmorgen van Marijke.

Waarom moeten er langs de unieke populierenlaan duurzamere zuilbomen komen? Kunnen deze bomen (iep, beuk en eik) wel groeien op kleigrond?

Marijke zei

Het citaat staat in een bijlage van de ‘ Gebiedsvisie Kardinge Leeft.’ Van Natuurmonumenten
Ik vindt het wel zorgwekkend. Ook vinden ze dat de paardenstallen en de rijjbak weg moeten ( geen natuurwaarde).
Ze vergeten dat het allemaal wel van waarde is voor de wijkbewoners.. Recreatiegebied Kardinge toch? Ze slaan een beetje door.

Marijke zei

Ja precies, daar staat het.
Heb er een vraag overgestemd aan de gemeente.