dinsdag 21 februari 2023

UIT DE OUDE DOOS (585 )


 We hebben al vele jaren een kruispunt Beijum Zuid met twee rotondes. Een die de wijk inrijdt, de ander gaat naar De Hunze.

Het nieuwe kruispunt bestaat komende zomer tien jaar, in 2013 ingeluid met een ontbijt

Foto boven is deze blogger niet bekend wat betreft hoe en wanneer.

Onderstaande foto stond in 2009 op Beijumnieuws. (pardon...2011)

Een indrukwekkende rouwstoet reed over het oude  kruispunt Beijum Zuid. 

En deze blogger kon destijds niet bevroeden dat de aanstichter van dit alles, een dubbele moord in Baflo waaronder op een politieman, de afgelopen pakweg vijf jaar door ondergetekende in een instelling begeleid zou worden....Inmiddels al lang en breed terug naar zijn geboorteland....

Geen opmerkingen: