donderdag 9 februari 2023

VANAF 1 MAART GROFVUIL WEGBRENGEN MET EEN PASJE
GROFVUIL WEGBRENGEN? VERGEET JE AFVALPAS NIET

De gemeente Groningen gaat de afvalpas invoeren. De bedoeling is om 'afvaltoerisme' van buiten de gemeente aan te pakken. Deze blogger heeft het over grofvuil en niet zozeer over de mensen die hun vuilniszakken in een ondergrondse container (foto rechts) kunnen dumpen.
Vanaf 1 maart hoef jij bij bijvoorbeeld afvalstation Duinkerkenstraat niet meer je postcode op te dreunen, nee, je moet dan je pasje meenemen. 

Zie tweet van de gemeente Groningen helemaal beneden. Daar staat een link in en als je die aanklikt krijg je onderstaande schrijven.

Zou het kunnen zijn dat met het pasjesgedoe er nog meer grofvuil in de wijk gedumpt gaat worden? Tot nu toe kunnen mensen die hun spullen naar de stort brengen een beetje goochelen met postcodes. Of dat met pasjes ook kan? Stel je neemt een kleinigheidje van je buren mee naar de stort, mag je dan hun pasje gebruiken?


Geachte meneer, mevrouw, 

Met deze brief willen wij u informeren over de komende wijzigingen bij de afvalbrengstations in onze gemeente. Het doel van deze wijzigingen is om oneigenlijk gebruik van onze afvalbrengstations tegen te gaan. Daardoor zal het aangeboden volume grofvuil dalen, zetten we opnieuw een flinke stap richting Groningen Afvalvrij 2030 en zullen de kosten voor afvalverwerking dalen. 

Invoeren huisvuilpas

 In de Keuzenota Minder Afval Meer Grondstoffen: op weg naar een circulair Groningen, vastgesteld in uw raad van september 2020, staat dat we een pas voor grofvuil invoeren om afvaltoerisme van buiten de gemeente Groningen en ongewenst gebruik van gratis beurten door bedrijven te voorkomen. Dit voornemen wordt nu uitgevoerd.

 De huisvuilpas is een sterk instrument om oneigenlijk gebruik van afvalbrengstations tegen te gaan, zo is gebleken. Gemeenten zoals Zwolle, Leeuwarden, Assen, Oldambt en Westerwolde hebben de toegang tot hun afvalbrengstations al eerder beperkt door invoering van een toegangscontrole. In deze gemeenten wordt gemiddeld 34 kg/per inwoner/per jaar grof huishoudelijk afval aangeboden. Bij ons is dat nu nog meer dan het dubbele: 75 kg/per inwoner/per jaar. Dit verschil is alleen te verklaren door oneigenlijk gebruik: grof huishoudelijk afval van buiten de gemeente en bedrijfsafval van bedrijven binnen en buiten de gemeente. 

De invoering van de huisvuilpas is op dit moment in voorbereiding. De nieuwe passen zijn inmiddels gemaakt en geleverd. In februari 2023 worden ze naar alle huishoudens verstuurd die gebruik maken van minicontainers voor hun restafval. Deze 50.000  huishoudens ontvangen daarbij een brief met uitleg over het gebruik. De overige 73.600 huishoudens hebben al een huisvuilpas. Dezelfde pas die zij gebruiken voor hun ondergrondse container geeft voortaan ook toegang tot het afvalbrengstation. Uiteraard worden ook zij daarover per brief ge├»nformeerd. De informatievoorziening per brief wordt ondersteund met berichten via de gemeentelijke kanalen: Gemeentenieuws in Gezinsbode, (wijk)nieuwsbrieven en sociale media

Communicatie over dit thema is ook op langere termijn van belang. Hoewel inwoners 4x per kalenderjaar gratis grof huishoudelijk afval kunnen brengen, komen de meeste inwoners immers niet vaker dan twee keer per jaar bij een afvalbrengstation. Op die weinige momenten moeten ze natuurlijk wel aan hun huisvuilpas denken. Daarom zullen een tiental huisvuilwagens worden bestickerd met de boodschap: grofvuil wegbrengen? Vergeet je huisvuilpas niet! 

Op 1 maart 2023 wordt de toegangscontrole met de huisvuilpassen in gebruik genomen. Om inwoners te laten wennen is er een overgangsperiode van een maand. Wie in deze periode zijn pas vergeten is, kan nog storten op basis van postcode en huisnummer. Vanaf 1 april 2023 is de pas noodzakelijk.

 Uitvoeringsbesluit

 Op 16 april 2022 heeft u de nieuwe afvalstoffenverordening vastgesteld en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit ter kennisgeving aangenomen. In het Uitvoeringsbesluit zijn toen de regels voor het brengen van grof huishoudelijk afval aangescherpt. Ook hiervoor was de reden: tegengaan van oneigenlijk gebruik van de afvalbrengstations. Onder meer pandjesbazen en klussenbedrijven gebruikten de gratis beurten voor grof huishoudelijk afval om hun bouw- en sloopafval (= bedrijfsafval) weg te brengen. De nieuwe regels zijn per 1 juli 2022 ingevoerd met een overgangstermijn naar 1 augustus. Bezoekers van de afvalbrengstations kregen bij binnenkomst een flyer en de wijzigingen zijn gecommuniceerd via de Gezinsbode en de website is aangepast.

 Eind 2022 is het effect van de maatregelen bekeken. We zien dat de nieuwe regels een positief effect hebben op het weren van bedrijfsafval. Oneigenlijk gebruik van gratis beurten is sterk teruggedrongen. 

We zien echter ook dat de nieuwe regels op onderdelen in de praktijk soms voor onduidelijkheid zorgen. Om discussies bij de ingang van het afvalbrengstation zoveel mogelijk te voorkomen en de service voor inwoners van Groningen te optimaliseren gaan we de spelregels nu iets vereenvoudigen. Die ruimte is er dankzij de invoering van de huisvuilpas, die immers ook gericht is op het tegengaan van oneigenlijk gebruik.

 Om de versoepeling van de bestaande regels te bewerkstelligen is een aanpassing van het Uitvoeringsbesluit noodzakelijk. Het Uitvoeringsbesluit is op onderstaande punten aangepast:

 1. categorie├źn afval;
 2. soort voertuig; 
3. aantal kuub per beurt;
4. berekening beurten.

Anderhalf jaar geleden bracht deze blogger een bezoekje aan dumpstation Duinkerkenstraat, zie nog eens dit bericht

Geen opmerkingen: