woensdag 16 maart 2022

GA VANDAAG STEMMEN

 

Het is 16 maart 2022.

De dag van de gemeenteraadsverkiezingen.

De 'dans van de democratie.'

Wat een voorrecht om te mogen stemmen in het vrije en democratische Nederland.

Het zal aan de schreeuwers die verkondigen dat we in een dictatuur wonen niet zijn besteed.

Maar dat is een verongelijkt en alsmaar jammerend smaldeel van de bevolking die je toch nooit tevreden kan stellen. 

Alleen maar zeuren, klagen, alles buiten zichzelf leggend. Het ligt aan de emigranten, aan de EU, aan de elite....gaaaap.

PVV en FVD grossieren in dit slachtoffer-klaag-huilgedrag.

Niet teveel aandacht verder besteden aan dit gedeelte van Ontevreden Nederland dat vooral via social media het eigen geklaag het internet op slingert en....verkondigt dat je tegenwoordig 'niks meer mag zeggen.'

Waar kun je vandaag stemmen in Beijum? 

In Sporthal Beijum, in PKN de Bron, in het Heerdenhoes, Gymzaal Stoepemaheerd en in Trefpunt Beijumerweg.

Foto's links, beneden en rechts, in het Trefpunt kon je de afgelopen twee dagen ook al je stem uitbrengen.

Rechts zien we voormalig Beijumse Atsje Straatsma, tegenwoordig woonachtig in De Hunze.

Waar kennen we haar ook nog maar van?

Streng maar rechtvaardig controleert ze de verkiezingspassen en de identiteitsbewijzen.

Stemmen mensen. Anders nait soezen.

Geen opmerkingen: