dinsdag 8 maart 2022

UIT DE OUDE DOOS (544)

Foto's stonden op 3 april 1976 in het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden.

Er moest een nieuwe woonwijk gebouwd worden en het zou Beijum gaan heten.

De kop van het bericht luidde:

'Boerenbedrijven weg voor de woningbouw in Beijum.'

Daaronder:

Alleen een leegstaande boerderij verraadt wat er gaat gebeuren met gebied tussen Groningen en Zuidwolde. De andere boerderijen in het gebied  rond de Beijumerweg zijn nog vol in bedrijf. Dat zal anders worden als de 130 hectare landbouwgrond de bestemming krijgt van bouwgrond. De gemeente Groningen heeft hier namelijk 4500 huizen gepland. Allerlei types, geen hoogbouw. De nieuwste buitenwijk van de gemeente verzekert, dat de identiteit van het gebied blijft gehandhaafd. De oude kern zal het centrum worden van de nieuwe wijk. Stadsontwikkeling zegt ook, dat de boerderijen gespaard kunnen blijven als er een bestemming voor te vinden is. Vast staat in elk geval dat de boerenbedrijven zullen verdwijnen.

De rest is geschiedenis. Verderop in het bericht staat:

 Het gaat in totaal om 6 á 7 boerderijen die in de woonwijk geïntegreerd zouden moeten worden. De huidige bewoners zijn op een leeftijd dat ze er niet zo bijster veel moeite mee hebben de trekker te laten staan.

Weer verderop: 

Het bestemmingsplan is gereed en binnen afzienbare tijd wordt begonnen met de aanleg van een fietspad van de Korreweg naar Beijum. Dit pad, dat tijdelijk als weg zal fungeren, moet aansluiten op een nog aan te leggen wijkweg.

Het centrum is dit gedeelte van de wijk ('de oude kern'; zie tekst boven) niet geworden. Sterker nog, Beijum heeft helemaal geen centrum, tenzij er midden in de wijk wordt bedoeld, wat het ook niet helemaal is. Ook zijn er uiteindelijk geen 6 of 7 boerderijen blijven staan.

Wel is de identiteit van genoemde gebied, zie ook tekst boven, enigszins gehandhaafd.

Geen opmerkingen: