donderdag 17 maart 2022

GRONINGEN STEMDE OVERWEGEND LINKS


 We moeten nog even wachten op de uitslagen in eigen wijk, in Beijum. Zie ook vier jaar geleden

Maar de (voorlopige) uitslagen voor de hele Stad zijn er wel al. Gemeenteraadsverkiezingen, gisteren.

Zie afbeelding. Met bijna 55% ligt Groningen boven het landelijk gemiddelde qua opkomst.

Groningen blijft een overwegend linkse stad. Ca 4000 Stadjers stemden op de PVV of FVD.  Laatstgenoemde partij kan wederom, net als in 2018, een zetel in de raad op de buik schrijven.

Dat is voor veel Stadjers een feestje waard, zie onderstaande video...

1 opmerking:

Han Borg zei

Deze keer was ik plv. voorzitter in een stemdistrict in Paddepoel, waar ik al 1.5 jaar woon. De voorlopige uitslagen van dit stembureau komen zo ongeveer wel overeen met het stedelijk beeld. Opmerkelijk: een woedende mevrouw die aan het begin van de morgen vroeg “van welke partij zijn jullie eigenlijk lid?” Op mijn wedervraag waarom ze dat wilde weten antwoordde ze dat de VVD en D66 bij de laatste verkiezingen stemmen hadden gestolen van haar partij (PVV) en dat ze meende dat dat aan de frauderende tellers na afloop van de stemming lag. We legden haar uit dat (a) de leden van een stembureau op geen enkele wijze mogen uiten van welke partij ze eventueel lid zijn en (b) dat ze na 21u ‘s avonds zelf getuige mocht zijn van de telling en dus eventuele fraude mocht aanschouwen. We hebben haar niet meer terug gezien….