dinsdag 5 februari 2019

BOUWEN OP HET INNERSDIJKTERREIN (46)


EEN TERRAS GRENZEND AAN PLEIN OOST, DE NAAM KLEIHORN GAAT DE GESCHIEDENISBOEKEN IN.

Er ligt een leuke en boeiende maand februari voor Beijum in het verschiet.

Na ongeveer anderhalf jaar aan de twee nieuwe geschakelde gebouwen op het Innersdijk-terrein te hebben gewerkt, gaan de mensen en instanties waar het allemaal voor gebouwd is naar de nieuwbouw verhuizen.
In feite is de nieuwbouw voor de hele wijk Beijum gerealiseerd, noteer vast in uw agenda: op 11 mei worden de panden feestelijk geopend en is iedereen welkom.

Zo komt er onder meer een consultatiebureau en ook komt Certe (bloedonderzoek) over van wat nu nog de Kleihorn heet.

De naam Kleihorn gaat de geschiedenisboeken in van deze 41 jarige wijk. De buurthuizen Heerdenhoes en Kleihorn worden zoals eerder vermeld samengevoegd op de begane grond van de nieuwbouw en er is voor gekozen om die de naam Heerdenhoes te laten dragen. Kleihorn doet denken aan de beginperiode van de wijk, Beijum, Kleijum. Het Hoes van de Heerden is passender, aldus de mensen van de Buurthuizen in Beijum (BIB) die dit bedacht hebben.

Waar ook over nagedacht is, en dat kon wel eens een goede zet zijn, temeer ook om de levendigheid op het naastgelegen Plein Oost te bevorderen: er wordt een terras aangelegd aan de oostelijke kopse kant van het gebouw, zie afbeelding boven. Op dezelfde foto zien we rechts een kast staan, nieuw  meubilair wordt via het Oranjefonds verkregen.

Wij Beijum en het Heerdenhoes gaan geïntegreerd 'samenwonen' op de benedenste verdieping.
Het kon wel eens de meest bedrijvige plek in heel Beijum worden.

Bekijk de video, loop desgewenst even mee.

Het is de bedoeling om binnenkort de twee bovenste verdiepingen nog eens bij langs te gaan, daar waar de geachte dames en heren van De Zijlen hun appartementen gaan bewonen.


Geen opmerkingen: