woensdag 27 november 2019

AANPAK SPAKENPAD OP LANGE BAAN


Het Spakenpad, de wandel-route langs de oost- en noordzijde van Beijum krijgt een opknapbeurt.

Aldus Beijumnieuws vijf weken geleden.

De omwonenden van dit lange pad kregen een gemeentelijk schrijven in de bus, zie nog eens dit bericht

In november zou het allemaal gaan gebeuren.

Alleen, genoemde maand in dit lopende jaar 2019 behoort over een week tot het verleden.

Deze blogger maakte aan het begin van de week de bovenste en linker foto.

Waar blijft de opknapbeurt, vroeg hij zich af?

Spakenpad, ter hoogte van de noordelijk gelegen woonheerden Scheltemaheerd en Rensumaheerd.

Niks geen activiteiten te zien.

"Ze zijn aan de andere kant begonnen."
Aldus attente Beijumers gisteren.

 "Ter hoogte van de Hylkemaheerd en de Boelemaheerd."

Foto's rechtsonder en linksonder zijn gistermiddag gemaakt. Boelema en Hylkema.

Dus zo ziet half verhard eruit.

Ook gistermiddag kwam onderstaande informatie binnen van de stadsdeelbeheerder.

E.e.a. gaat al met al nog vijf maanden duren. 

Vertraging voor werkzaamheden Spakenpad

De gemeente is op dit moment bezig met de aanpak van het Spakenpad in Beijum. De klinkers uit het pad worden vervangen door een halfverharding. Dat is nodig om de bereikbaarheid van het pad te verbeteren en wateroverlast tegen te gaan. De werkzaamheden zouden aanvankelijk in november zijn afgerond, maar hebben helaas vertraging opgelopen. Vanwege de natte omgeving en de hoge waterstand kan het pad op dit moment niet voldoende uitharden. En dat zal in de toekomst tot problemen leiden. De aannemer probeert daarom de stukken die wel een goede ondergrond hebben nog dit jaar af te ronden. De andere werkzaamheden kunnen pas in een langere, droge periode worden opgepakt. De gemeente hoopt het hele pad uiterlijk 1 mei volgend jaar weer op te leveren.

Met vriendelijke groet,

Ronald Rooijakkers
Stadsdeelbeheerder Oost en Ten Boer

Geen opmerkingen: