vrijdag 8 november 2019

MORGEN SPULLETJESMARKT IN DE BRON


Morgen wordt de traditionele Spulletjesmarkt in De Bron gehouden en de voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.
De tafels zijn neergezet en vrijwilligers waren en zijn bezig om de uitgestalde artikelen erop neer te zetten.

En dat alles voor het goede doel.

En los van de goede doelen, de middagen waarop de Spulletjesmarkt in het verleden werden gehouden waren zonder meer erg gezellig te noemen.
Zie nog eens deze aankondiging
Gisteren en eergisteren waren er inbrengavonden, mensen konden te verkopen spullen komen brengen.
En dat was weer een goede oogst, te zien aan de spullen die al vast op de tafels liggen (foto's).

Over de goede doelen:

60% van de opbrengst gaat naar de Stichting Rondom Baba in Mali, één van de armste landen in de wereld. De Stichting Rondom Baba, bij Mopti in Mali, heeft de leefgemeenschap Here Bugu (= land van vrede) opgericht. In deze gemeenschap wordt gewerkt aan duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen. De stichting streeft ernaar om door opleiding en werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken (voor meer informatie zie de website www.rondombaba.nl).
De overige 40% wordt gebruikt om het platte dak van De Bron om te vormen tot een groen sedumdak. Een sedumdak is zeer duurzaam, erg goed voor de leefomgeving en milieuvriendelijk.


PKN-De Bron

ZIE OOK NOG EENS DIT BERICHT UIT 2014 MET VIDEO

Geen opmerkingen: