maandag 11 november 2019

GEMEENTE GRONINGEN COMMUNICEERT MET OVERLEDENEN...(Auto Beijum)"Het is gewoon enorm asociaal en nalatig van de gemeente, we hebben als buurt zo vaak gemeld dat er een auto auto stond die weggehaald moest worden. Onder anderen bijna twee jaar geleden werd de eigenaar van de auto gevonden nadat hij twee dagen dood in huis had gelegen. Een paar maanden later werd het huis ontruimd en waarschijnlijk wist niemand dat de overledene een auto vlakbij geparkeerd had staan."

De soap rond het autowrak dat aan de Bottemaheerd staat te verpieteren gaat nog even door.

Twee weken geleden spotte de Beijumblogger het al ruim anderhalf jaar gestalde karretje (van een overleden Bottemaheerder!), zie nog eens hier. En lees nog eens in dat bericht de aanmaning. U hebt nog tot 1 november.....tegen een overledene...

En zie het bericht van 1 november....hemeltergend....buurtgenoten richting gemeente Groningen.

Zie foto boven, afgelopen zaterdag gemaakt, nee, die passagiersdeur gaat nooit meer open, parkeer je auto maar op vijf centimeter afstand van het 'wrak' (wie zegt dat het wagentje dat is?).

Niet te geloven, er hangt een gemeentelijk schrijven naast de eerdere aanmaning (1 november moet....).

Een nieuw bericht richting de bijna twee jaar geleden overleden Beijumer, zie afbeelding links, rechts op bovenstaande foto. Er staat, serieus:
U hebt tot 1 november 10.00 uur de tijd gekregen....
Op 2 november 2019 heeft een toezichthouder van de gemeente Groningen op de betreffende locatie een hercontrolebezoek gebracht. Deze hercontrole had tot doel na te gaan  of de eerdere gesignaleerde overtreding was opgeheven. Dit bleek niet het geval.Tijdens de hercontrole is waargenomen dat u uw voertuig niet hebt laten verwijderen of repareren.
Besluit
Op basis van het bovenstaande leggen wij u een last onder bestuursdwang op. Wij geven u opdracht om uw defecte voertuig voor 14 november 2019 de tijd 10.00 uur te laten verwijderen en verwijderd te houden of te laten repareren. Na die datum wordt nogmaals gecontroleerd. Indien het voertuig niet is verwijderd of gerepareerd, zullen wij op grond van artikel 4:21 Algemene wet bestuursrecht (Awb) overgaan tot verwijdering.

Heel bijzonder. De gemeente Groningen communiceert met overledenen. Wat een communicatieve onvermogen cq puinhoop daar. Hoeveel mensen moeten nog doorgeven dat de eigenaar van deze auto al tegen de twee jaar dood is?

5 opmerkingen:

Chris zei

De overledene is niet langer de eigenaar van de auto. Dat zijn de erfgenamen, de gemeente kan dus niet anders handelen dan zij nu doet. De gemeente kan immers niet lukraak eigendommen afvoeren.

Overigens zullen de erfgenamen wel op de hoogte zijn van het bestaan van de auto, de kentekenplaten zullen er niet vanzelf afgevallen zijn. Als je een nalatenschaps aanvaard, moet je ook je verantwoordelijkheden nemen.

Anoniem zei

Is de auto van een iemand geweest genaamd "Taco"?

Klaas zei

Lekker makkelijk om over een puinhoop bij de gemeente te spreken. De gemeente volgt gewoon netjes de wettelijk voorgeschreven procedure (zie ook opmerking Chris hierboven) en legt vast graag uit waarom ze handelt zoals ze handelt (hoor en wederhoor?). Vanwege de privacy kan gemeente niet zomaar de erfgenamen achterhalen.

Anoniemetje zei

Misschien had de overledene wel geen erfgenamen.

Anoniem zei

Dit is vorige week ook al gemeld: de eigenaren van de auto zijn de erfgenamen. Als er geen erfgenamen waren dan had de gemeente dit al lang opgelost.