vrijdag 5 september 2008

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN

* Op 5 oktober is er weer een Kleurrijk Bruisend Beijum.

* Vanavond, 5 september, begint voor Kleurrijk Koken weer het seizoen in het Heerdenhoes.

* Vanochtend kreeg ik bericht van Kees Huizenga dat hij zijn artikel over het (dis)functioneren
van de bewonersclub dit weekend stuurt. Wellicht stuurt hij volgende week nog een
vervolgartikel op. Ik zal er voor zorgen dat berichtgeving over deze club hier niet de overhand
krijgt. Huizenga krijgt de ruimte omdat Beijumnieuws een open podium wil bieden aan alle
Beijumers en omdat het eigen lijfblad van de club geen zelfkritiek toestaat. Beijum heeft recht
op transparantie en daaruit voortvloeiende informatie. Ik ga me niet inhoudelijk met de
stukken van Huizenga bemoeien.

* Het gaat weer goed met de reacties, er komen amper nog zieke reacties voorbij. Volgende week
ga ik de controle op de reacties opheffen en verder ga ik onderzoeken of het mogelijk is om
gemakkelijker te reageren

Geen opmerkingen: