vrijdag 19 september 2008

VERNIELD EN VERNIEUWD

Ik heb niet bijgehouden hoe vaak deze verlichtingspaal bij Winkelcentrum West vernieuwd is. Maar de afgelopen week lag hij weer platgebogen over de grond.

Het kan niet anders of dit keer heeft er ook een vrachtauto tegen aan gezeten. Het komen en gaan van vrachtwagens met nieuwe voorraden gaat hier wel vaker mis. Bij Bert Shoetime is de winkelpui al een paar keer beschadigd doordat een vrachtauto niet goed kon keren en wegrijden.

Het is krap en een gepas en gemeet voor vrachtwagenchauffeurs die naar of van hun leveranciers op Winkelcentrum Beijum proberen te rijden. Er is niks mis met het winkelcentrum. Maar de bereikbaarheid en infrastructuur er omheen is verre van optimaal.

Over Winkelcentrum Beijum gesproken. Per abuis is het artikel met de foto over de oude ambachten verdwenen. Morgen, zaterdag tussen 10 en 16 uur is er een demonstratie van oude ambachten!

Geen opmerkingen: