dinsdag 9 september 2008

RVU BENADERDE HERBOUWCOMITEE


Sinds maandag 3 maart 2008 zijn er weer nieuwe uitzendingen van de Club van 100! Zet u zich in voor 'de medemens' en kunt u daarbij hulp gebruiken, of kent u mensen die dringend hulp nodig hebben maar niet op de site staan, of heeft u een leuk aanbod, laat het ons weten! Wijs ons op uw profiel op de site, of mail ons uw tip of hulpvraag! clubvan100@rvu.nl Ziet u een dringende hulpvraag, wijs ons er dan op door de vraag als dringend te markeren!
Bovenstaand bericht moet een Beijumer geinspireerd hebben om het Herbouwcomité aan te melden voor een RVU programma waarin hulp wordt aangeboden.

Een herbouwcomitélid( hij hoefde zijn naam niet in de publiciteit) van het eerste uur werd getipt omtrent dit aanbod en belde vanavond met de RVU. Of het programma het comité zou kunnen helpen? "Nee, de RVU zoekt voor haar programma mensen of instanties die op korte termijn ondersteuning nodig hebben om hun doelen te realiseren. Maar het Herbouwcomité heeft meer lange termijndoelen en die liggen ook nog eens in de subsidiesfeer. Ik heb nog getracht Stichting Beijumerweg bij ze aan te melden voor een hekwerk of het graven van sloten maar daar zagen ze bij de RVU niks in. De mogelijke hulp aan het herbouwcomité is derhalve afgeblazen."
Enthousiasme alom. Maar de doelstellingen van een RVU-programmamaker en een ideële groep als het Herbouwcomité hoeven niet per definitie parallel te lopen.

Geen opmerkingen: