maandag 22 september 2008

SAMSKLEDINGACTIE IN DE BRON

Geedelte uit het persbericht van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood:

Op 4 oktober vindt in de Bron(Beijum) de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood weer plaats. Momenteel gaat het grootste gedeelte van de opbrengst naar een voedselzekerheidsprogramma in Oost- Congo. Binnen dit programma wordt enerzijds de zware ondervoeding bij kinderen structureel aangepast. Anderzijds helpt onze lokale partnerorganisatie mensen, die door oorlog een nieuw bestaan moeten opbouwen, om zelf voedsel te vernouwen. Dus breng uw kleding naar een van de verzamelpunten, want met zo'n 15 zakken kleding kan al een ondervoed kind in Congo worden geholpen!
Voor meer informatie over de kledingactie en de gesteunde projecten kijkt u op www.samskledingactie.nl of u belt naar 073-6871060

Geen opmerkingen: