zondag 23 december 2012

OPTREDEN POPKOOR BSUR IN DE BRON

Het was volle bak gisteravond in De Bron. Was er een kerkdienst? Nee. Of toch maar ja? Wat is een kerkdienst, een preek, weesgegroetjes, een hostie en gezang? Vast ook wel. Maar waarom zou een optreden van een popkoor geen kerkdienst kunnen zijn? Er werd gisteravond gelachen in de kerk van Beijum, er werd met de heupen gezwaaid, gedanst en uitbundig gezongen. Zo kan het blijkbaar ook. Ondergetekende ging aan het begin van het optreden vijf minuten naar binnen. Zodoende kunt u het eerst nummer dat het popkoor BSUR ten gehore bracht helemaal beluisteren (en bekijken). Op de foto ziet u Koos Meisner het koor inleiden. Achter hem hangen kunstwerken die gistermiddag door cursisten zijn gemaakt.

Geen opmerkingen: