donderdag 13 december 2012

TWIJFELS OVER INTEGRITEIT NLA-WIJKTEAM(S)

De linker cartoon en onderstaande blauwe tekst stond gisteren op www.dvhn.nl Een groot deel van de miljoenen die zijn bestemd voor bewonersinitiatieven in de wijken in de stad, vloeit naar (welzijn-)instellingen die zelf nauw betrokken zijn bij de verdeling van het geld.
In de praktijk stellen opbouwwerkers hun eigen baan veilig door projecten in te brengen in de wijkteams die het geld verdelen en waar ze zelf deel van uitmaken.
Voor de periode 2011-2014 is al met al tien miljoen euro beschikbaar. Tot nu toe zijn er door de wijkteams 230 projecten goedgekeurd met budgetten variërend tussen enkele honderden euro's tot tienduizenden euro's. Zeventig projecten worden verzorgd door welzijnsorganisatie Stiel.
Wethouder Roeland van der Schaaf omschrijft het project als 'een cadeau voor de wijken'.

Het lopende onderzoek vanuit de Stadspartij over de miljoenenbedragen is nog aan de gang, zie hiervoor een eerder gepubliceerd bericht. De situatie in het Beijumer wijkteam mag gerust als mistig en niet transparant worden omschreven. Geen notulen, geen toegankelijke vergaderingen, een sfeer van ons-kent-ons, mensen die buiten het team worden gehouden en zonder opgaaf van reden afgewezen worden. Maar ook is sprake van een incestueuze binding met het bewonersclubje uit Beijum. Er is amper of geen doorstroming in het wijkteam, doelen die persoonlijk bevallen krijgen steun, initiatieven die niet bevallen vallen af.

Het droevige voorbeeld van de mislukte hekken langs de wijkring staat misschien wel symbool voor de eigengereidheid en bevoogding van het 'wijk' team. Weggegooid geld, amper een Beijumer te vinden die er blij mee is. Ondergetekende sprak enkele Beijumers die zonder opgaaf van reden werden geweigerd. Ook vertelde een betrokken Beijumer: Eigenlijk zouden alle aanvragen boven een bepaald bedrag gepubliceerd moeten worden, zodat mensen er op kunnen reageren of op een vergadering kunnen komen om mee te praten. Incidenteel wordt dit toegestaan, maar ze hebben het liever niet. Notulen mogen niet worden ingezien, waarschijnlijk omdat die er niet zijn.

Dat de gemeente Groningen toestaat om miljoenen euro's te laten verdelen door naar binnen gerichte eigengereide clubjes is een raadsel. Zo lang er geen transparantie is omtrent besluitvorming en afwegingen, zo lang er geen verslaglegging is waardoor de clubjes, zoals die in Beijum, niet controleerbaar zijn en niet tot verantwoording kunnen worden geroepen, zo lang hangt er een sfeer van persoonlijke voorkeuren, uitsluiting van andersdenkenden en onbetrouwbaarheid om de (miljoenen)clubjes.

1 opmerking:

Anoniem zei

Rekenkamer heeft ooit NLA uitgaaf aan nieuwbouw Montessorischool afgeschoten; wijkteam en gemeente in het hemd.