donderdag 20 december 2012

VOORZITTERSWISSELING DE BRON (+ Kerstvieringen)

Op bovenstaande foto ziet u de komende en gaande voorzitter van PKN -De Bron, gevestigd aan de Bentismaheerd te Beijum. Rechts zit Beijumer Koos Meisner, hij heeft zes jaar lang de voorzittershamer gehanteerd en vond het tijd worden voor een opvolger. Naast hem zit Christiaan Hulzebos, de nieuwe voorzitter is woonachtig in De Hunze. De bovenste foto is enkele weken geleden in huize Meisner gemaakt, onderstaande video is afgelopen vrijdagmiddag buiten voor De Bron opgenomen. Bekijk de video, het was wat winderig buiten en dat is af en toe te horen, maar het verhaal van beide heren is helder: De Bron heeft bestaansrecht in Beijum, het vervult een sociale functie in de wijk (en omstreken natuurlijk!), het zorgt voor binding, het wil een plek zijn waar mensen samen kunnen komen en er wordt praktische hulp geboden. Denk bijvoorbeeld aan  de jaarlijkse spulletjesmarkt en de fietslessen voor nieuwkomers. Voor belangstellenden, elke zondagochtend wordt er om tien uur een dienst georganiseerd, zie ook het bord op de rechter foto. En iedere vrijdagavond kunt u zich desgewenst naar het in De Bron aanwezige stiltecentrum begeven. De kerstdagen staan voor de deur, tijd van bezinning en inkeer. En om het leven te vieren, De Bron is geen kerk van angst, dreiging, hel en verdoemenis: De PKN Wijkgemeente De Bron, in de Groninger wijken Beijum, de Hunze en Van Starkenborgh, wil graag een open en voor iedere kleur en geaardheid tolerante christelijke geloofsgemeenschap zijn. In navolging van Jezus Christus zijn we een gemeente onderweg naar een wereld zoals God die bedoeld heeft. Een wereld van vrede, gerechtigheid en een duurzaam omgaan met de schepping. Dit is deels een individuele zoektocht, maar wel in de bedding van de geloofsgemeenschap waardoor je je gedragen weet. http://www.pkndebron.nl/
De flyer boven toont u de festiviteiten die 24 en 25 december worden gehouden. Maar vergeet komende zaterdag niet, wat was er ook nog maar op 22 december? Meditatie, kunst met Pand49...Bekijk de vorige week gepubliceerde flyer nog even hier (Kerstviering).
De Bron. Bentismaheerd 1; achter De Heerdstee.

Geen opmerkingen: