vrijdag 21 december 2012

OVER DE DOORNBOS- EN BARMAHEERD


Archieffoto
Op de site www.gic.nl staat sinds gisteren:

De Doornbosheerd en de Barmaheerd in Beijum worden onderhanden genomen. De straten moeten leefbaarder en veiliger worden. Bewoners, woningcorporaties De Huismeesters en Nijestee, Stiel en gemeente Groningen hebben een plan ontwikkeld om dat te realiseren. De straten worden fysiek opgeknapt, maar ook sociale problemen worden aangepakt.
De problematiek in de Doornbosheerd en de aangrenzende Barmaheerd is divers. De openbare ruimte is rommelig en is er sprake van overlast door hangjongeren en drugsdealers. Dat veroorzaakt bij bewoners een gevoel van onveiligheid.
Hetzelfde artikel staat ook in de papieren versie van de laatste Gezinsbode. De beide genoemde heerden lopen diplomatiek gezegd niet over van leefbaarheid en veiligheid. Al moet gezegd worden dat het Doornbosparadijs en de voetbalkooi de situatie aardig hebben opgekrikt. En een mooie bijeenkomst is het feit dat er vanuit de Barmaheerd een prachtige nieuwe brug over de Zuidwending is gelegd. Dat de fysieke omgeving van de Barma- en Doornbosheerd wordt aangepakt is niet verkeerd, de sociale kant van het verhaal is wat al te idealistisch, hoog in de bol en maakbaar gedacht, het werkloosheidcijfer van 50% is niet zo maar met wat interventies van 'bovenaf' naar beneden te draaien. Bekijk een eerder blogbericht over de plannen nog even hier. Het actuele bericht over de beide heerden brengt me bij de inbreng van een bewoner van één der heerden die al een paar weken op publicatie ligt te wachten. Ed Krikke stuurde onderstaande tekst op en voegde de foto bij die u beneden ziet.

De belangstelling naar de, op 5 en 8 oktober jl., gepresenteerde plannen van de Gemeente Groningen en De Huismeesters in het Speelhuis aan de Doornbosheerd, was helaas niet erg groot. Goed geteld 4 personen lieten zich inlichten over de grote veranderingen en de metamorfose van de Doornbosheerd en de Barmaheerd.
Nu blijkt dat lang niet iedereen een uitnodiging voor deze bijeenkomsten heeft gekregen, verklaart dat de lage opkomst. Jammer. Misschien moeten er daarom, en om de plannen meer draagvlak te geven, nog meer bijeenkomsten georganiseerd worden. Want daar zijn de bedachte plannen van de Gemeente Groningen en Woningstichting de Huismeesters te ingrijpend voor. Mensen zullen raar opkijken als de werkzaamheden in 2013 een aanvang nemen en hun Heerd dan zien veranderen in iets waar ze geen weet van hadden.

Zo zullen beide Heerden, doodlopend voor auto-en brommerverkeer worden gemaakt, verandert het Woonerf karakter in die van een strak en duidelijk gescheiden voetpad en rijweg patroon. Dit om de verkeersveiligheid voor de vele spelende kinderen te vergroten.
Ook zullen parkeerplaatsen veranderen in een keurig rijtjespatroon, pal voor het raam van sommige mensen of juist verplaatst worden, verder af van de voordeur. Dit alles; om het rommelige karakter van de huidige situatie te verbeteren. Ook zal een beroep gedaan worden op de bewoners om meer aan verbetering van hun woonomgeving te doen. De kinderen geven inmiddels weer het goede voorbeeld. Zij ruimen het zwerfvuil op.


Het Speelplaatsje op de Doornbosheerd krijgt een nieuwe inrichting; een inspraakavond is 21 november geweest. Er zullen vele grasveldjes verschijnen met mogelijk meer speelgoed voor de jeugd en andere recreatieve voorzieningen; zoals b.v. bankjes of een visstek en bloem- en kruidenborders en fruitbomen voor de buurtbewoners.

Er lijkt veel mogelijk, en goede ideeën zijn welkom. En als ook de hinderlijke bomen, die nu bepaalde woningen in een permanente kille vochtig en duistere schaduw werpen, vervangen worden, en vooral meer mensen hun klachten, ideeën en wensen kenbaar maken over de voorgenomen plannen, kunnen deze grote veranderingen een hele positieve uitwerking hebben op de zolang verloederde Heerden.
Informeer naar de plannen bij Deborah den Haring en Julia Vierstra van STIEL als u alsnog inspraak in de plannen wilt. telefoon 5490303, en let op de bekendmakingen van de bestemmingsplannen van de Gemeente Groningen op hun site, als u redenen heeft om bezwaar te maken.

Van de verslaggever ter plekke,
Ed Krikke

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Je suffe stalker kan het weer niet hebben Lol

Anoniem zei

Hahaha, hij trekt de schoen aan. Fehrmann wat heb jij een intensieve lezer man! Je masturbatie twitteraar houdt zn 35 volgers koed op de hoogte. Wat n afgang.