vrijdag 20 april 2018

BEIJUM IS EEN LEEFBARE WIJK (Onderzoek studenten, visie op de toekomst)


"Ik snap niet waarom Beijum zo'n slechte naam heeft. Na dit onderzoek heb ik een veel betere kijk op de wijk gekregen, ik snap niet waarom Beijum zovaak negatief in het nieuws is geweest."

Studenten van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen va n Universiteit Groningen  hebben de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de leefbaarheid van de wijk Beijum voor ouderen. Gistermiddag werden de uitkomsten besproken.


De Beijumblogger was niet in Groningen aanwezig, maar vanuit het Trefpunt, waar de meeting werd gehouden, werden foto's opgestuurd. De lezer ziet ze hier afgebeeld.
Beijumer Arjan de Rooij praatte ondergetekende gisteravond bij. Hij vertelde onder meer dat wijkwethouder Mattias Gijsbertsen van de partij was. Ook waren de vertrokken en de in januari begonnen stadsdeelco├Ârdinatoren, Ruud van Erp en Minetta Koornstra, aanwezig.

De Rooij: "Het was een zeer positieve avond. De studenten waren na het onderzoek ook zeer te spreken over Beijum." Zie de openingsquotes van twee studenten bovenin dit bericht. 


Waarom waren de studenten tevoren negatiever over Beijum? "Door negatieve berichtgeving over de wijk, als er iets vervelends in Beijum gebeurt wat een bericht in de krant rechtvaardigst, dan wordt altijd de naam Beijum genoemd. Gebeurt er iets vervelends in de rest van de stad, dan wordt meestal alleen de straatnaam genoemd. Overbodig om Beijum te noemen, iedereen weet dat heerden hier liggen."


Het oude liedje over Beijum in de stadse pers. De blogger heeft het idee dat er de laatste jaren minder explicite onheilsberichten over iets dat in de wijk is voorgevallen de kolommen van onder meer Dagblad van het Noorden haalt.

Maar er is geen andere reden te bedenken waarom mensen uit Stad en Ommelanden toch nog vaak negatief over Beijum denken, terwijl het overgrote gedeelte van de Beijumers zelf zegt er zeer plezierig en prettig te wonen.

Arjan de Rooij, welke onderwerpen kwamen er nog meer aan bod? "Rollatorgebruikers hebben vaak moeite met de fietspaden, waarom zijn er ├╝berhaupt wel fietspaden maar amper wandelpaden? Er wordt gedacht aan de aanschaf van een Buurtbus om vervoer binnen de wijk beter mogelijk te maken. Ook werd er een hernieuwd pleidooi voor Buitenfitness Beijum gehouden. De Blokker wordt gemist en er werd geopperd dat een buurtwinkel met handige spulletjes misschien een goede optie was."


De wijk vergrijst en de ouder wordende Beijumers moeten woonruimte hebben, is daar nog wat over gezegd? "Enerzijds vergrijst de wijk, maar aan de andere kant, we hebben hier wel 1400 kinderen wonen, dat is tien procent van de hele populatie. Het plan werd te berde gebracht om woningbouwverenigingen te bewegen eengezinswoningen om te bouwen tot woonhuizen voor senioren. Eventueel met de nodige aanpassingen."


Maar de tevredenheid overheerste dus? "Ja, Beijum wordt als een mooie groene wijk ervaren met mooie voorzieningen. Wat wel steeds terugkwam was het zwerfvuil-probleem, de wijk is nooit af, het kan altijd beter."

3 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

1. Hierbij statistische gegevens over Beijum-Oost (postcode 9736):

https://drimble.nl/buurten/141101/beijum-oost.html

Het aantal inwoners van Beijum-Oost bedroeg in 2017 6.415 personen.

Zie verder het aantal inwoners per leeftijdscategorie. Ook van de ouderen (65-plussers) onder ons, namelijk 460 personen.


2. Hierbij statistische gegevens over Beijum-West (postcode 9737):

https://drimble.nl/buurten/141100/beijum-west.html

Het aantal inwoners van Beijum-West bedroeg in 2017 6.225 personen.

Het aantal ouderen van Beijum-West bedroeg 595 personen.


3. Het aantal inwoners van Beijum bedroeg in 2017: 6.415 + 6.225 = 12.640 personen. Dus geen 14.000!


4. Het aantal ouderen (65+) in Beijum bedroeg in 2017: 460 (Beijum-Oost) + 595 (Beijum-West) = 1.055 personen.


5. Het aantal kinderen tot 14 jaar bedroeg in Beijum-Oost 1.245 personen en in Beijum-West 1.115 personen. In totaal 2.360 personen in het jaar 2017.

Kees Huizenga zei

Voor de goede orde: boven het Voorzieningengebouw bij Plein Oost en langs de Bentismaheerd worden op dit moment o.a. seniorenwoningen gebouwd. De opdrachtgever is de Christelijke Woningstichting Patrimonium.


Het aantal ouderen in Beijum bedraagt 8,3% van de wijkpopulatie (1.055 gedeeld door 12.640).

Het aantal kinderen tot 14 jaar in Beijum bedraagt 18,7% van de wijkpopulatie (2.360 gedeeld door 12.640).

Het valt te overwegen om een werkgroep Verkeer Beijum op te richten. Deze werkgroep kan de gemeente adviezen geven over het opheffen van hindernissen voor personen die slecht ter been zijn. Met name bij trottoirbanden / stoepranden. Of tips voor wandelpaden. Ooit had de BOB zo'n werkgroep, maar die is een aantal jaren geleden opgeheven.

Sanne De Jong zei

Is dit onderzoek ook ergens te lezen?