donderdag 19 april 2018

SPECHTEN, JE ZOU ZE SOMS......

"Ik ga een nieuw nestkastje ophangen. Een specht heeft getracht zoveel indruk op de vrouwtjes te maken, dat hij het voorgaande nestkastje met zijn snavel kapot heeft getimmerd."

Een aantal dagen geleden 'betrapte' de Beijumblogger buurtgenoot Erik toen die gewapend met een ladder en timmerspullen, hamer en spijkers, via het Koerspad Kardinge 'in sloop.' Met ook een nieuwe nestkast onder de arm.
"Zet me maar niet herkenbaar op de foto."

Zo werkt dat niet mijnheer de buurtgenoot, zie hem ook hier bezig.

Erik ging het park in en timmerde op twintig meter van zijn huis het nieuwe nestkastje halverwege een boomstam (kan hij vanuit zijn tuin gadeslaan).

Foto's links en rechts, een oude door een specht kapot getimmerd nestkastje (rechts ook een kapot gemaakte voor-plaatje).


Buurtgenoot heeft verstand van natuur en vogels in Beijum. Mooi sterk verhaal, maar echt gebeurd: "Ergens verderop in de wijk was een specht zich dusdanig aan het manifesteren, en hij trachtte dusdanig indruk op de vrouwtjes te maken, dat hij een tijdlang tegen een ijzeren lantaarnpaal zat te timmeren. Een lawaai dat dit gaf."

Ach ja, de vogel bevindt zich tussen meerdere vandalen die zich in en om Beijum misdragen.

Maar goed, het door de specht kapot getimmerd nestkastje was niet eens specifiek voor de rumoerige vogel-
mijnheer bedoeld.
Maar Erik wilde de specht tegemoet komen. Toe maar flinke jongen, dit nestkastje is voor jou. Timmer je de opening even open met je stoere snavel?

Zie afbeelding links beneden.

Het kastje hangt al ruim een week in de boom. Onaangetast.

De specht is echt een macho bink. Het stoere lawaai-mannetje onder de vogels negeert tot nu toe het aanbod van de natuur- en vogelliefhebber uit Beijum. Gratis nieuwe huisvesting.

De spechten maken zich op deze manier niet echt populair in Beijum. Een beetje de boel vernielen. En minachtend de neus ophalen als er een onderkomen wordt aangeboden.

Geen opmerkingen: