vrijdag 6 april 2018

RECREATIEPARK KARDINGE (55)


Zal het dezelfde reiger zijn die zes weken geleden op Beijumnieuws stond?
In aflevering 49 uit deze serie?

Zou zomaar kunnen.

De Beijumblogger heeft geen idee hoe honkvast reigers zijn. Of ze zich verplaatsen en bij wijze van spreken van de ene kant van het land naar de andere gaan.

Ondergetekende kwam het sierlijke en gracieuze vliegbeest eergisteren tegen ter hoogte van het fietspad vanaf het Koerspad richting de Kardingerbult.

Koerspad loopt van Beijum naar Lewenborg vice versa, ongeveer ter hoogte van Natuurspeelplaats Oerrr in wording loopt een pad naar het Plukbos en genoemde bult.

Foto's zijn gemaakt op de hoek Koerspad met het pad richting genoemde bestemmingen. Pad loopt hier achter langs (plukbos).

Een stevige stenen brug zien we. Geen echte brug, maar de stenen zijmuren geven wel een beetje deze aanblik.

Het lijken overbodige muurtjes, maar misschien wel functioneel, je moet geen dronken droppies hebben die hier midden in de nacht al waggelend en slingerend de sloot in kukelen.

Er moet nog ergens een bericht op Beijumnieuws staan over door vandalisme kapot gemaakte leuningen van een houten brug in Kardinge.
Dat zal hier, foto rechts, niet zo gauw gebeuren.

Op een bepaalde manier zijn de bovenkanten van de muurtjes blauw afgewerkt. Daaronder zitten twee grijze steenlagen met daar weer onder nog een blauwe laag. Daaronder weer helemaal grijs tot onder de grond.

De reiger had geen boodschap aan de onhoorbare gedachtengang van de blogger. Klapwiekend vloog hij of zij richting de Kardingerbult.

Geen opmerkingen: