maandag 23 september 2019

1 OKTOBER INFO-AVOND VERVANGING KORREWEGBRUGDe goede oud Korrewegbrug is zo langzamerhand hoogbejaard geworden. De bijna eeuwling vertoont de laatste jaren gebreken en voldoet niet meer optimaal.
Tijd voor een nieuw exemplaar.

Op 1 oktober organiseert Rijkwaterstaat een informatiebijeenkomst in het nabij gelegen Wessel Gansfortcollege.

Rijkswaterstaat vervangt op termijn de Gerrit Krolbrug. Dat is de brug voor auto’s en fietsers in het verlengde van de Korreweg. Dagelijks passeren gemiddeld 15.000 fietsers, 4.000 auto’s en 50 schepen deze brug. De vervanging is nodig om de doorgang van de scheep­vaart te verbeteren en om de brug veiliger te maken voor fietsers en autoverkeer. Wanneer een nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone volgt, verliest de Korreweg bovendien haar belangrijke functie als stadsdeelontsluiting. Dat biedt ruimte voor een fietsvriendelijke inrichting van de Gerrit Krolbrug en de Korreweg.

Video

Aanpakoosterhamrikzone.nl/aanpak/vervanging-gerrit-krolbrug

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Waarom krijgen de mensen die bij de brug wonen hier geen brief van (korrezoom)

Kees Huizenga zei

De nieuwe Korrewegbrug heeft auto's als "gasten"

Zie:

https://www.aanpakoosterhamrikzone.nl/aanpak/vervanging-gerrit-krolbrug

De auto’s zijn “te gast” in een autoluwe zone. Op een “erftoegangsweg”.


Citaat:

"Mogelijke inrichting

De gemeente wil een zo veilig mogelijke inrichting voor fiets en voetganger, zowel aan de zijde van de Korreweg alsook de zijde van de Ulgersmaweg. Om die reden willen we uiteindelijk de functie van de Korreweg ter hoogte van de brug afschalen naar een 'erftoegangsweg'. Op een erftoegangsweg geldt een maximumsnelheid van 30 km/u, auto's en fietsers maken gebruik van dezelfde rijbaan. Een erftoegangsweg is smaller en daardoor beter in te passen in de omgeving. Voor de voetganger en fietser komen er wederom hoge vaste fiets/loopbruggen, om de brug te kunnen passeren wanneer deze geopend is.

Rijkswaterstaat maakt een nieuw ontwerp voor de Gerrit Krolbrug als erftoegangsweg en de omliggende infrastructuur, waar de gemeente actief aan meewerkt. Belangrijkste uitgangspunten zijn een (fiets)veilige inrichting en een goede fietsdoorstroming. Wij richten ons daarbij vooral op de kruising met de Ulgersmaweg aan de noordkant en op de kruising met de Antillenstraat en de Oosterhamriklaan aan de zuidkant. We verwachten eind dit jaar het nieuwe ontwerp. Omdat een nieuw ontwerp nodig is en daarna de planologische procedures volgen, verwachten we dat de nieuwe Gerrit Krolbrug en de omliggende wegen en fietspaden eind 2022, begin 2023 worden opgeleverd." Einde citaat.


Deze autoluwe zone heeft gevolgen voor de ontsluiting van de Ulgersmaweg, waarlangs vele bedrijven zijn gevestigd.

Voor Beijum is deze autoluwheid geen probleem, omdat op het Heerdenpad geen auto's mogen rijden.

Het gaat over een "mogelijke inrichting" van de nieuwe Korrewegbrug en omgeving. Mijn ervaring bij informatieavonden is, dat alles reeds is voorgekookt.