dinsdag 3 september 2019

OVERLAST IN BEIJUM....(volgens de politie)


Het seizoen lijkt definitief los te zijn gegaan....niet alleen voor goedwillige mensen.......ook het tuig gaat los.

Via de FB site van de politie....

Overlast in Beijum;
De zomerperiode is een periode waarin de overlast van de jeugd toeneemt. Denk hierbij aan schreeuwen, vuurwerk afsteken, brandstichting en het achterlaten van rommel. De buurtbewoners hebben hier hinder van.


Daarom hebben we hier de afgelopen zomervakantie extra veel aandacht aan besteed. We hebben in verschillende wijken gesurveilleerd, 


Waaronder in de wijk Beijum bij de OBS de Beijumkorf. Dit hebben we samen gedaan met de jongerenwerkers en onze collega's van handhaving. Zo hebben we kunnen inventariseren wie de overlastplegers zijn en op kunnen treden tegen deze overlast.

Mocht u alsnog overlast hebben van de de jeugd, dit geldt ook voor andere locaties in Groningen, bel dan 09008844 of stuur een PB.

Geen opmerkingen: