vrijdag 13 september 2019

SOCIAAL VUILNIS IN BEIJUM (55)

Het was heel gezellig langs de wegen in Beijum tijdens de laatste weken van de vakantie en de eerste week erna.

De ironie uit bovenstaande zin moge duidelijk zijn, net als de titel van deze serie.


Het spijt de blogger maar hij kan het niet ontkennen, en hij heeft het vaker aangestipt: de Wibenaheerd spant de kroon wat betreft het langs de straat kwakken van dingen die iemand niet meer in huis wenst te hebben.

Ook vaker benoemd, op straat dumpen loont, het scheelt je 47.50 euro ophaalkosten door de Milieudienst...en je weet dat het toch wel wordt opgehaald en weggevoerd.

Tel uit je winst.

Voorman Jimmy Dijk van de SP Groningen hierover (via Facebook):


Dat zwerfvuil door bijplaatsing het meeste in De Hoogte, de Indische Buurt, Selwerd, de Oosterparkwijk, Lewenborg en Beijum voorkomt is geen toeval.
 Het zijn de wijken waar lang niet iedereen het geld heeft om grofvuil op te laten halen of de mogelijkheid heeft om grofvuil weg te brengen.
Stop met symptoombestrijding en pak de echte oorzaken van zwerfvuil aan. Informeer mensen maar geef hen ook een alternatief. Dus zorg ervoor dat mensen weer 1 of 2 keer per jaar gratis grofvuil kunnen laten ophalen.Wat zien we deze keer zoal?

Klik de foto's groter om beter te kunnen zien.

Stoelen, kussens, een spiegel, winkelkarren, al of niet gevuld, veel troep en volle vuilniszakken.
Een bakfiets gratis gebruiken doet iemand niet in Beijum die te beroerd is om zijn spullen fatsoenlijk weg te brengen of geen zin heeft om bijna vijf tientjes te spenderen aan het op laten halen daarvan. Ook al biedt de gemeente dit aan.


Op de site van 100%Groningen staat een heel verhaal over dit onderwerp±


Stel, je hebt een nieuw bankstel gekocht. Het oude is versleten en mag nu tot grofvuil worden gerekend. Waar moet je er dan mee heen?
In dat geval kun je dat bankstel zelf naar de stortplaats brengen. Storten is vier keer per jaar nog helemaal gratis ook. Mooi geregeld… als je tenminste een flinke auto of een busje ter beschikking hebt. Laat nu een derde van de stadsbewoners die niet hebben. En studenten al helemaal vrijwel niet.
Een andere mogelijkheid is dat bankstel op te laten halen door de gemeente. Dan moet wel de portemonnee open. Afhankelijk van de grootte van het bankstel kost je dat minimaal € 47,30. Een paar stoelen erbij? Dan loopt die prijs zomaar op naar € 72,80. Koelkast erbij? € 98,30. Flinke bedragen dus, die niet iedereen zomaar op kan hoesten, zeker niet als je in de stad met de meeste lage inkomens van Nederland woont en van een uitkering leven moet.
Ooit bestond het in Groningen: grofvuil werd gratis opgehaald. Maar er moest worden bezuinigd vond de wethouder die daar over ging. Zo bespaarde hij € 450 000. Een mooi bedrag, dat klopt. Je hebt ook veel geld nodig immers in een stad die een grote bouwput is door de vele prestigieuze projecten die zijn opgestart. Trots is er onlangs zelfs gemeld dat die bezuiniging nauwelijks tot dumping van afval heeft geleid. Maar daar is een slimme woorden-truc voor nodig. Men heeft namelijk bepaald dat “bijplaatsing” niet hetzelfde is als “dumping”. Waar in diverse wijken het afval zich naast de containers opstapelt, wordt dit niet gezien als dumping. Dat is vreemd, daar zowel bijplaatsing als dumping verboden is. Op elke container staat vermeld dat er geen vuil naast geplaatst mag worden!
En dan is er het fenomeen “grofvuil bakfiets”, die plotseling door verschillende partijen wordt gepropageerd. Burgerparticipatie in optima forma zou je zeggen. Een gratis ter beschikking gestelde bakfiets, waarop je je bankstel laden kunt en die vervolgens naar een stortplaats rijden kunt om gratis te dumpen. Dat zie je vast voor je: je fietst vanuit bijvoorbeeld Beijum naar het A-Kerkhof, waar de bakfiets voor je gereed staat. Vervolgens laad je de bakfiets vol en rijdt er helemaal naar een stortplaats die nou niet echt in de binnenstad te vinden is. Dan de hele weg weer terug met een lege bakfiets, dwars door de binnenstad, naar het A-Kerkhof en ten slotte weer op de fiets naar Beijum. Dat wordt een dagje afvalstorten dus. Goed voor je gezondheid, maar is het realistisch als je stelt dat veel mensen dit zullen doen? De vraag stellen is die beantwoorden.
Daarom wil 100% Groningen dat afval een paar keer per jaar gratis wordt opgehaald, of als het echt niet anders kan tegen gereduceerd tarief. En dat kan heel goed. Zo kost dat in grote steden als Utrecht, Rotterdam of Amsterdam helemaal niets! Een goed bestuur van de stad biedt haar inwoners goede service. Die service bestaat hieruit dat verloedering van de woonomgeving wordt tegengegaan en mensen ervaren dat de gemeente er echt voor hen is. Met name zij die niet mobiel zijn of van een kleine beurs moeten leven zijn nu de dupe. De beschaving van een bestuur meet men immers af aan de zorg voor de zwakkeren in de samenleving.
Zo kan het ook....iets vriendelijk en netjes op straat aanbieden.  Gratis mee te nemen.

4 opmerkingen:

Bert zei

Haha, niet alleen is dat hele traject fietsen goed voor je gezondheid, om alleen al de diverse "hoogteverschillen"met een bakfiets te doen, vergt al de nodige sterke beenspieren, zeker bij de afvalstations. Ik kan nu al voorspellen dat de zwaarbeladen bakfietsen de helling aldaar niet opkomen en als je weet boven te komen is naar beneden roetsjen geen pretje.

En waarom staan de bakfietsen dan niet bij de diverse wijkposten - met een beetje verstand had men toch kunnen bedenken dat een centrale stalling niet handig is voor de buitenwijken - of bij de wij-gebouwen?

Joost zei

1x in de 3 maand container plaatsen door milieu dienst gratis dumpen en klaar.

Henk Kamminga zei

Ja, de Wibenaheerd (en omgeving) is een beruchte wijk, ook wat grofvuil dumpen betreft. Is het in andere delen van Beijum ook zo slecht gesteld met afval dumpen of blijft de schade beperkt tot omgeving Wibenaheerd, Johan?

Henk Kamminga zei

Sorry, foutje in mijn berichtje: 'beruchte wijk' moet zijn 'beruchte heerd'.